Γιάννης Χατζηασλάνης -Visitations

Γιάννης Χατζηασλάνης – Visitations (Επισκέψεις)

English Version

Η ενότητα Visitations παρουσιάζει μια συλλογή φωτογραφιών από μουσεία της Αττικής, ένα σύνολο εικόνων από χώρους, δωμάτια, βιτρίνες, εκθέματα και αντικείμενα. Το έργο περιλαμβάνει φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε μουσεία τα τελευταία πέντε χρόνια, με μια μικρή αναλογική κάμερα, και προέκυψε μέσα από την εξερεύνηση αντίστοιχων μουσειακών αφηγήσεων, την περιέργεια γύρω από τις συγκεκριμένες επιλογές και από τις συναντήσεις με το απρόσμενο. Δεν εμπεριέχονται εδώ όλα τα μουσεία της Αττικής· ούτε αυτό το έργο αποσκοπεί να λειτουργήσει ως ευρετήριο των μουσείων της περιφέρειας. Ωστόσο, μέσω της διαδικασίας της συσσώρευσης, έχει εξελιχθεί το ίδιο σε ένα μικρό μουσείο· σε μια συλλογή των συλλογών. Στην παρούσα ενότητα προβάλλεται από τη μια το σύνολο του έργου, με τη μορφή ενός μεγάλου μωσαϊκού φωτογραφιών, ως συλλογή-αρχείο, και από την άλλη 27 ανακατασκευασμένες εκδοχές και θραύσματα που διαμορφώθηκαν ως μικρότερες ομάδες την περίοδο της πανδημίας. Αυτή η συλλογή, αν και αποτελεί το αποτέλεσμα μιας επιλεκτικής διαδικασίας, παραμένει ένα ανοιχτό αρχείο. Διατηρώντας στο σύνολό της ταυτόχρονα την παρουσία της τάξης και του χάους, προσκαλεί την αναδιαμόρφωσή της στα μάτια του θεατή. Το έργο διερευνά ζητήματα κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και αναπαράστασης μέσω της αναθεώρησης και της ανταπόκρισης, και αποτελεί μια πρόταση που παραμένει ανοιχτή σε άλλες ανακατασκευές.Ένα ανοιχτό πεδίο δυνατοτήτων. Συγκατοικώντας σε ένα κοινό και αόριστο χωροχρονικό πλαίσιο, οι φωτογραφημένοι μουσειακοί χώροι και τα εκθέματα ποικίλων και χαμένων χρήσεων, διακριτών ιστορικών εποχών και σημασίας, αισθητικών αξιών και επιστημονικών-μουσειακών ταξινομήσεων- συνομιλούν και συσχετίζονται μέσα σε τρόπους διαφορετικούς και απρόσμενους. Το πραγματικό και το φανταστικό συγχωνεύονται «Ο νους ονειρευόταν. Ο κόσμος ήταν το όνειρό του» δημιουργώντας νέες αφηγήσεις, μνήμες, στοιχειώματα και υπερκόσμιες εμφανίσεις, διευθετήσεις και πολλαπλότητες.

Bio
Ο Γιάννης Χατζηασλάνης (Αθήνα, 1974) είναι φωτογράφος. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στη φωτογραφία στο Goldsmiths College,University of London, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2003. Η προσωπική του δουλειά εξετάζει και διαμορφώνει αφηγήσεις του χώρου και του τόπου. Μελετώντας και καταγράφοντας τοποθεσίες στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο και την αφρικανική ήπειρο, ασχολείται με ζητήματα ιστορικής μνήμης, τις παρούσες συνθήκες και το εικαζόμενο μέλλον τους, καθώς και τη σημασία τους για εκείνους που ζουν, δημιουργούν, αλληλεπιδρούν και εξελίσσονται μέσα σε αυτές.
Οι φωτογραφικές του σειρές κατά το πλείστον παίρνουν μορφή μέσα από ανταποκρίσεις που προκύπτουν από τη φωτογραφική πράξη μάλλον, παρά από εννοιολογικά εναύσματα. Έχει εκδώσει δύο φωτογραφικά βιβλία: Drive (2018) και So Long, Mr. Strong (2021). Δουλειά του έχει παρουσιαστεί στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, στο Μπαχρέιν, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Κίνα, στη Βρετανία και στις ΗΠΑ. Έχει πραγματοποιήσει artist residencies στην Αίγυπτο, στο Μπαχρέιν και στην Ισλανδία, όπου επίσης οργάνωσε μικρά φωτογραφικά εργαστήρια με τις τοπικές κοινότητες. Είναι μέλος της ομάδας Depression Era. Εκπροσωπείται από τις Kalfayan Galleries, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Yiannis Hadjiaslanis – Visitations

Visitations is a collection of photographs from museums in Attica. It is an assemblage of images of rooms, spaces, displays, exhibits and objects. This body of work entails photographs made during museum visits over the past five years with a small film camera and emerges out of the exploration of the region’s museums’ respective narratives, inquisitiveness about the selections, and encounters with the unexpected. Not all of the many museums of Attica are featured here, nor does this work intend to be an index of the district’s museums. However, through the process of accumulation it has become a small museum in itself; a collection of collections. On display here is, on one hand, the totality of the work in the form of a large mosaic as collection-archive and, on the other, 27 reconstructed versions and fragments compiled in smaller groupings, composed during the pandemic. This compilation, while the outcome of a selective process, remains an open archive. Maintaining in its entirety the presence of order and chaos simultaneously, it invites a remodeling through the eyes of the viewer. The project explores questions of categorization, classification and representation through revision and response, and constitutes a proposal which remains open to other reconstructions; an open field of possibilities. Co-inhabiting a common and indefinite spatial-temporal context, the photographed museum spaces and exhibits – of various and lost uses, and of distinct historical eras and importance, aesthetic values and scientific-museal classifications – converse and interact in different modalities. The real and the imaginary merge — “The mind was dreaming. The world was its dream”, Borges said  — giving rise to new narratives, memories, hauntings and apparitions, orders and multiplicities.

Bio
Yiannis Hadjiaslanis (Athens, 1974) is a photographer. After completing his studies in photography at Goldsmiths College, University of London, he returned to Greece in 2003. His personal work explores and formulates narratives of place. Visiting and documenting locations in Greece, across the Mediterranean and on the African continent, he engages with questions of historical memory, the present conditions and speculated futures of lived environments, and their significance for those who live, create, interact and evolve with them. His photographic series are often initiated intuitively, by means of a response through the photographic act, rather than driven by preexisting concepts. He has published two photobooks: Drive (2018) and So Long, Mr. Strong (2021). His work has been exhibited in Greece, Egypt, Bahrain, Italy, France, The Netherlands, Switzerland, China, the UK and the USA. He has completed artist residencies in Egypt, Bahrain and Iceland, during which he also conducted photography workshops engaging with local communities. He is a member of Depression Era collective. Hadjiaslanis is represented by Kalfayan Galleries, Athens-Thessaloniki.