Νατάσα Κουρή – The touch of time

Νατάσα Κουρή – The touch of time

English Version

Σε αυτή τη θεματική μου, που την ονόμασα “the touch of time “ ήθελα να αποτυπώσω ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος, το άγγιγμα του χρόνου σε έμψυχα και άψυχα όντα και τα σημάδια που αφήνει στο πέρασμά του.
Αναζητώ ενστικτωδώς, μέσα από τις εικόνες να μοιραστώ τη στιγμή που η δοκιμασία του χρόνου γίνεται σύμμαχος στο έμψυχο και άψυχο σώμα. Τα ροζιασμένα χέρια μοιάζουνε με ρίζες αιωνόβιας ελιάς, οι ζάρες σε ένα γέρικο σώμα ταυτίζονται με τις πτυχές ενός φυτού. Τα στίγματα του χρόνου σε ανθρώπους και αντικείμενα είναι η αποτύπωση της ζωής, η ίδια η ουσία, η πεμπτουσία των αντικειμένων, όποια κι αν είναι αυτά, πυκνή φυλλωσιά η παλλόμενη ανθρώπινη σάρκα.
Όλα αυτά αποτελούν τον καθρέπτη της ψυχής και κρύβουν μια ομορφιά, μια ευθραστότητα που κανένα φτιασίδι δεν μπορεί να τη θαμπώσει.
Είναι ένα εγκώμιο και θαυμασμός του μισοσκόταδου, της καπνισμένης και θολής πατίνας που αποκτούν τα αντικείμενα (έμψυχα και άψυχα) με το πέρασμα του χρόνου.

Bio (σε πρώτο πρόσωπο)
Γεννήθηκα στην Κόρινθο και ζω στην Aκράτα Αχαΐας. Ασχολούμαι τα τελευταία τρία χρόνια με τη φωτογραφία, παρακολουθώντας μαθήματα φωτογραφίας και επεξεργασίας (photoshop) για έναν χρόνο στο IFOCUS,  και για δυο χρόνια, μαθήματα φωτογραφίας και κινηματογράφου, στις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ με τον Τόλη Χατζηιγναντίου. Έχω συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και διαγωνισμούς με τους GR EVENTS, που είμαι μέλος, με το IFOCUS και φυσικά με τις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ.

Η σχέση μου με τη φωτογραφία ήταν  καρμική , όταν τυχαία έπεσα μπροστά σε μια έκθεση φωτογραφίας και αμέσως κατάλαβα ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω στην υπόλοιπη ζωή μου.  Το μόνο που  ξέρω είναι ότι μου αρέσει να φωτογραφίζω, είναι θεραπευτικό για μένα, γιατί έτσι εκφράζω τη δημιουργική και μελαγχολική άποψη, που με απελευθερώνει. Τραβάω μια φωτογραφία γιατί αγαπάω αυτό που με κάνει να νοιώθω και εξαιτίας της ανάγκης μου να το αιχμαλωτίσω. Όταν τη βλέπω στον υπολογιστή μου, πιάνω τον εαυτό μου να ανακαλύπτει καινούρια πράγματα. Η φωτογραφία είναι για μένα αποτύπωση ψυχής,  που αιχμαλωτίζει συναισθήματα, ή καλύτερα είναι συναίσθημα που εκφράζεται μέσα από το φως και το σκοτάδι. Κατά την άποψή μου, μια φωτογραφία περιέχει στιγμές στο χρόνο και πολλή αναζήτηση …..

Natasa Kouri – The touch of time

In this topic, which I called “the touch of time”, I wanted to capture exactly what the title says, the touch of time on animate and inanimate beings and the marks it leaves on its passage.
I instinctively seek, through the images, to share the moment when the test of time becomes an ally in the animate and inanimate body. The rosy hands look like centuries-old olive roots, the wrinkles on an old body are identified with the folds of a plant. The stigmas of time on people and objects are the imprint of life, the essence itself, the quintessence of objects, whatever they are, dense foliage or the pulsating human flesh.
All these are the mirror of the soul and hide a beauty, a fragility that no snob can dazzle.
It is a praise and admiration for the half-darkness, the smoky and blurred patina that objects (animate and inanimate) acquire over time.

Bio
I was born in Corinth and I live in Akrata, Achaia. For the last three years I have been involved in photography, attending photography and editing courses (photoshop) for one year at IFOCUS, and for two years, photography and cinema courses, in ROUTES with Tolis Hatziignantiou. I have participated in group exhibitions and competitions with GR EVENTS, of which I am a member, with IFOCUS and of course with ROUTES.

My relationship with photography was karmic when I stumbled upon it a photo exhibition and I immediately realized that is what I want to do for the rest of my life. All I know is that I like to photograph, it is healing for me, because that is how I express the creative and melancholy point of view, which liberates me. I take a photo because I love what makes me feel and because of my need to capture it. When I see it on my computer, I catch myself discovering new things. Photography for me is a capture of the soul, which captures emotions, or rather it is an emotion expressed through light and darkness. In my opinion, a photo contains moments in time and a lot of searching…