Κωνσταντίνος Τζαβέλας – Τύχη

English Version

Τύχη, 2021 | Κωνσταντίνος Τζαβέλας

Όπως και στο προηγούμενο έργο μου, ( Polis, 2020-2021) αντλώ την έμπνευση μου για την ιδέα αυτής της σειράς εικόνων, μέσω της ποίησης του Κ.Π. Καβάφη ( 1863- 1933).
Αναρωτιέμαι εαν η ελευθερία που είχα δεδομένη μέχρι και το 2019 δεν υπάρχει πια.
Στις φωτογραφίες που σας παρουσιάζω, θέλω να σας δείξω τα τείχη- όρια που έχουν επιβληθεί σε μένα, αλλά κυρίως τι υπάρχει μέσα σε αυτά τα τείχη και ίσως τι μπορεί, να δηλώνουν συμβολικά, έμμεσα ή και άμεσα.
Η σύνδεση των Τειχών του Καβάφη με την θεά Τύχη, γίνεται καθώς πρόκειται για θεότητα της ελληνικής μυθολογίας, απεικονίζεται ως γυναίκα και είναι η προσωποποίηση της αφθονίας και του πλούτου της πόλης. Στην ελληνιστική εποχή, απεικονιζόταν έχοντας στη κεφαλή της μια κορώνα, με τα τείχη της πόλης. Επίσης, είναι γνωστό ότι ο ποιητής ήταν λάτρης της ελληνιστικής περιόδου, όπου η θεάήταν πολιούχος σχεδόν σε κάθε πόλη της εποχής.

Τείχη ( Κ.Π Καβάφης, 1897): Σε αυτό το ιδιαίτερο ποίημα του Καβάφη, διαβάζουμε για την έντονη δυσφορία που νοιώθει για τα όρια που του έχουν επιβληθεί, χωρίς να το έχει καταλάβει, καθώς αισθάνεται ότι έχει εγκλωβιστεί εντός των τειχών της πόλεως.

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κι υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη·
διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.
Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω


Σύντομο Βιογραφικό
Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας γεννήθηκε το 1985 και ζει στην Αθήνα. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, στο πεδίο των σπουδών του ως τεχνικός δομικών έργων. Μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο παρακολούθησε σεμινάρια δημιουργικής γραφής, ιστορίας και φιλοσοφίας. Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολούταν με την συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων και ποίησης. Το 2015 μετά από πρόβλημα υγείας, αναγκάστηκε να κάνει συνεδρίες αιμοκάθαρσης. Παρόλαυτα άρχισε να παρακολουθεί ως ακροατής, μαθήματα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2016 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού με δωρητή την μητέρα του Διονυσία, και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσει να σπουδάσει στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί ήρθε σε επαφή με το αντικείμενο της φιλοσοφίας που θέτει το ερώτημα, αν ένας άνθρωπος που έχει κάνει μεταμόσχευση, παραμένει ο ίδιος άνθρωπος. Την περίοδο 2019-2021 σπούδασε φωτογραφία στο ΙΕΚ Όμηρος, και από τότε αναρωτιέται ποια είναι η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα.

kos.tzavelas@gmail.com
https://konstantinos-tzavelas.com/
@kostas_tzavelas (insta)

 

 

Tyche, 2021 | Konstantinos Tzavelas

Just like in my previous work (Polis, 2020-2021), the inspiration for the idea of this series of images again came from the poetry of C.P. Cavafy (1863-1933). I am wondering whether the freedom that I took for granted up until 2019, no longer exists. In the photographs I am presenting, I want to show the walls-boundaries which have been imposed on me, but mostly what exists within these walls and perhaps what these may symbolically represent.
The connection between Cavafy’s Walls and the goddess Tyche is made because the goddess of luck and fortune from the Greek mythology is reflected as a woman, as the personification of prosperity, of abundance, and of the city’s wealth. During the Hellenistic period, she was depicted with a crown on her head which was adorned with the city walls. It is also known that the poet was an admirer of the Hellenistic period, during which Tyche was the patron goddess of almost every city.

Walls (C.P. Cavafy, 1897): In this unique poem by Cavafy, we see the strong distress that he feels about the limitations imposed on him, without him realizing them; he feels that he has been trapped inside the city walls. 

Without consideration, without pity, without shame
they have built great and high walls around me.
And now I sit here and despair.
I think of nothing else: this fate gnaws at my mind;
for I had many things to do outside.
Ah why did I not pay attention when they were building the walls.
But I never heard any noise or sound of builders.
Imperceptibly they shut me from the outside world.

Short Bio
Konstantinos Tzavelas (born 1985) lives in Athens. He has worked for several years in the private sector, in his field of studies, as a structural works technician. During this period, he began studying literature, history and philosophy, attending related seminars and writing literature at the same time. In 2015, he developed renal failure and attended open courses in the History & Archeology Department. In 2016, following renal transplantation, he began his undergraduate studies in the Philosophy and History of Science Department of the National and Kapodistrian University of Athens (EKPA), where he came in contact with the essence of philosophy, which raises the question whether a person who underwent an organ transplantation is still the same person. For 2019-2021 year, was a student at in the Department of Photography at the Omiros Institute of Vocational Training Training and is wondering what the answer to this question is. 

kos.tzavelas@gmail.com
https://konstantinos-tzavelas.com
https://www.facebook.com/ktzavelas/
@kostas_tzavelas (insta)

selected by Εύη Καφίρη