Christina Papas: “Moving Still, Still Moving” – Ατομική έκθεση στο πλαίσιο του φεστιβάλ Corinth Exposed

Christina Papas: “Moving Still, Still Moving” – Ατομική έκθεση στο πλαίσιο του φεστιβάλ Corinth Exposed

Christina Papas

“Moving Still, Still Moving”

Christina Papas

Το “Moving Still, Still Moving” παρουσιάζει μια σειρά από αφηρημένα τοπία, όπως αυτά παίρνουν μορφή μέσω της κίνησης. Κινητήριος δύναμη των έργων δεν αποτελεί η ανάγκη για την ανάδειξη μιας μορφολογίας αλλά αντίθετα η πρόθεση της σύλληψης των αντιληπτικών και ερμηνευτικών δυνατοτήτων του χώρου και του χρόνου με κύριο σημείο αναφοράς τη θεωρία του χωροχρόνου του Albert Einstein.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οριζόντιες συνθέσεις όπου το χρώμα, ή η έλλειψη αυτού, τραβά την προσοχή στα κενά ή σε αυτό που φαίνεται να είναι προσεκτικά απεικονισμένες γραμμές που δημιουργούν χώρο. Οι εικόνες αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στον υπολογισμό και τον αυθορμητισμό, χωρίς ωστόσο να δεσμεύονται με κανένα από τα δύο.

Παίρνοντας τη μορφή δίπτυχων και τριπτύχων εξαιτίας της ρευστότητας και της συνεχούς φύσης του χρόνου, κάθε εικόνα απεικονίζει μια κινούμενη στιγμή στο χρόνο, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ενώνονται και εκδηλώνονται σαν μια μεταμορφωτική σύνθεση του χρόνου. Τα ζεύγη των εικόνων ωστόσο δεν έχουν τραβηχτεί σε μια ακολουθία λήψεων ή στο ίδιο μέρος, όπως κάποιος μπορεί να περιμένει. Αυτή η αντίθεση εγείρει το ερώτημα της συσχέτισης χώρου και χρόνου αλλά και των ίδιων των αντιληπτικών μας προσδοκιών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι παρούσα μια διαρκής εναλλαγή στην αντίληψη του χώρου και του χρόνου καθώς το σημείο εστίασης αλλάζει μέσα στο οπτικό πεδίο της φωτογράφου. Οι εναλλασσόμενες διαστάσεις προκύπτουν από την παραποίηση των φακών, τη διαφοροποίηση των βαθών του πεδίου και τη δημιουργία μιας μη συγκεκριμένης τοποθέτησης του αντικειμένου στην εικόνα. Ταυτόχρονα, μια αίσθηση επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης βιώνεται ακόμη και όταν η βαρύτητα καθηλώνει την καλλιτέχνη στην ίδια θέση παρόλο που κινείται με σχετικά σταθερή ταχύτητα. Αυτή η αίσθηση της διατάραξης του χρόνου  απηχεί τη θεωρία της Διαστολής του Χρόνου του AlbertEnstein, που αναφέρει ότι ο χρόνος μετριέται διαφορετικά από ένα ρολόι σε ένα κινούμενο αυτοκίνητο και από ένα ρολόι που είναι ακίνητο. Αυτή η διαφοροποιημένη ερμηνεία του χρόνου σχεδόν επιβάλλει το ερώτημα αν η αντίληψη κάποιου αποτελεί πραγματικότητα ή απλά μια παρερμηνευμένη γνωστική διαδικασία.

Αυτές οι εναλλαγές έχουν τις ρίζες τους όμως και σε ένα βαθύτερο προσωπικό επίπεδο, (όπου) ο χρόνος ενώνεται, η καλλιτέχνης και ο θεατής καλούνται να στοχαστούν μαζί πάνω στην έννοια του «χαμένου χρόνου». Αυτό το σώμα δουλειάς παρουσιάζει την αναμέτρηση της καλλιτέχνιδας – και τελικά τον θρίαμβό της – με το αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου απέναντι σε απραγματοποίητους στόχους προσωπικής προόδου και καλλιτεχνικής έκφρασης. Το αποτέλεσμα καταλήγει σε συναρπαστικά οπτικά τοπία που επικεντρώνονται στο συνεχές παρόν.

Εγκαίνια: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας
Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 20007, Αρχαία Κόρινθος, Κορινθία

(+30) 27410 31207

Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας “Corinth Exposed” και θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό για δύο εβδομάδες, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του μουσείου και με αντίτιμο το εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο.

Ωράριο Λειτουργίας:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΑπό 1 Νοεμβρίου έως 10 Απριλίου, 08:00-15:00

ΘΕΡΙΝΟ: Από 11 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, 08:00-20:00
                   Από 1 Οκτωβρίου έως 15 Οκτωβρίου, 08:00-19:00
                  Από 16 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου, 08:00-18:00

www.christinapapas.net

Christina Papas

Moving Still, Still Moving” presents a series of abstract landscapes, as these take form through a state of motion. Rather than being driven by the need to demonstrate formal possibilities, instead, this work intends to capture perceptual and interpretational possibilities of space and time, much reflecting upon Albert Einstein’s theory of Space-Time.

Emphasis is given to horizontal compositions, where colour, or lack thereof, draws attention to the voids, or what appear to be carefully rendered lines creating space. The images fluctuate between calculated efforts and spontaneity, without ever committing to either state.

Presented in diptychs and triptychs due to their fluidity and the continuum nature of time, each image depicts a moment moving in space, where the past, present and future merge and manifest as a morphing synthesis of time. The paired images however, have not necessarily been taken in sequence or at the same location as one might expect. Such antithesis raises the question of the interrelationship between time and space, as well as our own perceptual expectations.

During the photographic process, there is also a constant shift in the artists’ perception of time and space, as the point of focus changes within her optical field. Shifting dimensions occur from manipulating the lens, alternating depths of field and creating a non-specified positioning of the subject in the image.  Simultaneously, a sense of acceleration or deceleration is experienced, even though gravity anchors her to the same position whilst moving at a relatively steady speed.  This aesthesis of time disruption echoes Einstein’s Time Dilation theory which showed that time was measured differently from a clock in a moving vehicle vs. a clock that was still. This altered interpretation of time forces the question of whether ones perception is reality or merely a misinterpreted cognitive process.

These shifts also take root on a deeper personal level; (where) time merges, the artist and viewer are called upon to reflect on what is “lost time.”  This body of work presents the artists’ struggle, and ultimate triumph, over the dreadful passage of time weighed against unmet goals of personal growth and artistic expression. The result culminates in exciting visual landscapes that focus on the perpetual present.

Opening: Friday, September 25th2020

The exhibition will be open to the public for two weeks during the museum’s official visiting hours.

Address:

Archaeological Museum of Ancient Corinth

Ephorate of Antiquities of Corinth
Ancient Corinth, P.O. 20007, tel. (+30) 27410 31207

Short Biography

Christina Papas (b. South Africa, 1981) is a Fine Art Photographer based in Athens, Greece with significant experience in Communications and Creative Direction, working for companies varying from Hermès to Sony BMG. Her photography reveals the curious approach with which she perceives and interacts with her environment.  With a tendency to focus on macro-details, she seeks to discover microcosms and transform them into new landscapes. Fascinated by Albert Enstein’s theory of space-time and the cognitive process of perception, interpretation and memory, Christina’s work questions the self, its interrelationship with time and nature and their continuum progression. This is her first solo exhibition.

Participations in group exhibitions include Athens Artcore “Die in Athens,” The Kivotos Art Project curated by Dr. Sozita Goudouna, (Photography, Kivotos Mykonos), Rematerializing Culture, curated by Margarita Kataga (Mixed Media, Michalis Kakogiannis Foundation), and Kenophobia, curated by Christina Androulidaki (Photography, CAN Gallery).

www.christinapapas.net

Visiting hours:

WINTER HOURS: From November 1  to April 31, 08:00-15:00

SUMMER HOURS: From April 3 to April 30, 08:00-19:00
                                     From October 1 to October 15, 08:00-19:00
                                     From October 16 to October 31, 8:00-18:00

Christina Papas