Αχιλλέας Νάσιος | Νέοι κύκλοι μαθημάτων φωτογραφίας στο διαδίκτυο

Αχιλλέας Νάσιος | Νέοι κύκλοι μαθημάτων φωτογραφίας στο διαδίκτυο

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, o Αχιλλέας Νάσιος προσκαλεί όσες και όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στα διαδραστικά διαδικτυακά εργαστήρια, όπου πρόκειται να δουλέψουν μαζί του, για μια βαθύτερη κατανόηση της οπτικής αφήγησης στη φωτογραφία.

Ποιοι είναι οι γνωστοί τρόποι σύνταξης των εικόνων; Ποιο είναι το νόημά τους και ποια η λειτουργία τους; Πώς μπορούμε ν’ αναγνωρίσουμε δυσαρμονικά στοιχεία μιας σύνταξης; Ποια είναι η αρμόζουσα για το έργο μας στρατηγική; Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα πρόκειται να απασχολήσουν έμπρακτα τους συμμετέχοντες, μιας και ο στόχος είναι τόσο η δημιουργία έργου, όσο και μια βαθύτερη συνειδητοποίηση της θέσης τους ως δημιουργοί.

Επίσης, για όσους ενδιαφέρονται για μια πρακτική επάνω στη θεωρία της φωτογραφίας, ένα τμήμα πρόκειται ν’ ασχοληθεί αποκλειστικά με την ανάγνωση της εικόνας σε διάφορα επίπεδα. Εφαρμόζοντας σταδιακά τις διάφορες γνωστές τεχνικές ανάγνωσης, όπως αυτές έχουν φανερωθεί μέχρι σήμερα, θα γίνει προσπάθεια να αναπτυχθεί μια κατάλληλη μεθοδολογία αναγνώρισης στοιχείων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν τους φωτογράφους σε μια αντικειμενικότερη ανάγνωση των εικόνων και την άρθρωση κριτικού λόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος δείτε το fb event και επικοινωνήστε στο email: photogames.tk@gmail.com

facebook.com/events/

anikon.org

facebook.com/achilles.nasios

instagram.com/achilles.nasios