Μαθήματα φωτογραφίας από τις “Διαδρομές”

Μαθήματα φωτογραφίας από τις “Διαδρομές”

 

Η φωτογραφική ομάδα Διαδρομές ανακοίνωσε το πρόγραμμα μαθημάτων (τμήματα για αρχάριους, προχωρημένους, projects, portfolios κ.λπ. για τη χρονιά ’20-’21.

Α΄ Έτος

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τον κόσμο της φωτογραφίας και να εξοικειωθούν με την φωτογραφική τους μηχανή, ως μέσο έκφρασης και αποτύπωσης της προσωπικής τους αισθητικής και ύφους.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η εξοικείωση με την φωτογραφία ως μέσο εικαστικής έκφρασης.
 • Η εκμάθηση βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και φωτογραφικών αξιών, με έμφαση στον σωστό χειρισμό του φωτός και της σύνθεσης στο κάδρο.
 • Η ιστορία της φωτογραφίας μέσα από τους σημαντικότερους φωτογράφους.
 • Η καλλιέργεια της προσωπικής αισθητικής και οπτικής αντίληψης.
 • Φωτογραφία στην πράξη I: Φωτογραφικές εξορμήσεις στην πόλη και ταξιδιωτική φωτογραφία (μία φωτογραφική εξόρμηση τον μήνα) βάσει συγκεκριμένων θεμάτων / ασκήσεων (διαδικασία προετοιμασίας, επίλυση τεχνικών και θεωρητικών θεμάτων κατά την διάρκεια της λήψης).
 • Επεξεργασία εικόνων μέσω photoshop.

Οι φωτογραφικές Διαδρομές έχουν ως αφετηρία τον ίδιο τον συμμετέχοντα και ανοίγουν τον δρόμο για το ταξίδι στον κόσμο της φωτογραφίας.

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων έχει ως κύριο στόχο την απόκτηση όλης της απαραίτητης γνώσης γύρω από την φωτογραφία ως μορφή τέχνης, ώστε αυτή να αποτελέσει μέσο έκφρασης και ανάπτυξης προσωπικού ύφους. Παράλληλα η εξατομικευμένη εκπαίδευση γύρω από τον μαθητή, οι ανάγκες του και ο φωτογραφικός του χαρακτήρας, αποτελούν βασικό πυλώνα των μαθημάτων.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν με την ετήσια έκθεση φωτογραφίας των μαθητών της σχολής τον Ιούνιο.

Το θεωρητικό σκέλος του βασικού προγράμματος είναι μία φορά την εβδομάδα διάρκειας δύο ωρών και φωτογραφία στην πράξη μία φορά τον μήνα (φωτογραφική εξόρμηση).

Info:

Έναρξη:

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου (Δυνατότητα συμμέτοχης και μέσω web)

Ώρες σεμιναρίου:

Κάθε Τετάρτη από 19:30 έως 21:30

Διάρκεια:

Από Οκτώβριο 2020 έως Ιούνιο 2021

Σημείωση: Σε όλα τα μαθήματα θα υπάρχει δυνατότητα συμμέτοχης και μέσω Skype.

 

Β΄ έτος

Το δεύτερο έτος των μαθημάτων απευθύνεται σε όσους κατέχουν τις βασικές γνώσεις, τόσο στους τεχνικούς όσο και θεωρητικούς κανόνες της φωτογραφίας και επιθυμούν να εμβαθύνουν, αλλά και να διευρύνουν τους φωτογραφικούς τους ορίζοντες. Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στους εξής τομείς:

 • Ανάπτυξη της προσωπικής αισθητικής, οπτικής αντίληψης και ύφους.
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ανάλυσης εικόνων βάσει φωτογραφικών αξιών και εννοιών.
 • Nέες τάσεις στην καλλιτεχνική φωτογραφία μέσα από την παρουσίαση portfolios σύγχρονων φωτογράφων.
 • Φωτογραφία στην πράξη ΙΙ: Φωτογραφικές εξορμήσεις στην πόλη και ταξιδιωτική φωτογραφία (μία φωτογραφική εξόρμηση τον μήνα).
 • Εμβάθυνση και ανάλυση σε συγκεκριμένες θεματολογίες βάσει του προσωπικού ύφους του κάθε φωτογράφου.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν με την ετήσια έκθεση φωτογραφίας των μαθητών της σχολής τον Ιούνιο.

Το θεωρητικό σκέλος του βασικού προγράμματος είναι μία φορά την εβδομάδα διάρκειας δύο ωρών και φωτογραφία στην πράξη μία φορά τον μήνα (φωτογραφική εξόρμηση).

Info:

Έναρξη:

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου (Δυνατότητα συμμέτοχης και μέσω web)

Ώρες σεμιναρίου:

Κάθε Τετάρτη 19:30 έως 21:30 & Σάββατο 12.00 έως 14.00

Διάρκεια:

Από Οκτώβριο 2020 έως Ιούνιο 2021

 

Τμήμα advanced

Το “Τμήμα Advanced” των μαθημάτων απευθύνεται σε προχωρημένους μαθητές, που κατέχουν τις βασικές γνώσεις πάνω στη φωτογραφία και επιθυμούν να εμβαθύνουν, αλλά και να διευρύνουν τους φωτογραφικούς τους ορίζοντες. Οι μαθητές του τμήματος θα έχουν και την ευκαιρία να ασχοληθούν με διάφορες θεματικές αλλά και προσωπικά θέματα.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν με την ετήσια έκθεση φωτογραφίας των μαθητών της σχολής τον Ιούνιο.

Έναρξη:

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου (Δυνατότητα συμμέτοχης και μέσω web)

Ώρες σεμιναρίου:

Κάθε Δευτέρα από 19:30 έως 21:30

Διάρκεια:

Από Οκτώβριο 2020 έως Ιούνιο 2021

 

Τμήμα project

Το “Τμήμα Project” των μαθημάτων απευθύνεται σε όσους κατέχουν τις βασικές γνώσεις πάνω στη φωτογραφία και επιθυμούν να προσεγγίσουν τη φωτογραφία μέσα από ένα πρακτικό επίπεδο. Οι μαθητές του τμήματος θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με ένα συγκεκριμένο ομαδικό θέμα, που συμπεριλαμβάνει φωτογραφικές εξορμήσεις σε επιλεγμένους χώρους.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν με την ετήσια έκθεση φωτογραφίας των μαθητών της σχολής τον Ιούνιο.

Το θεωρητικό σκέλος του βασικού προγράμματος είναι μία φορά την εβδομάδα διάρκειας δύο ωρών, συμπεριλαμβανομένου 2 φωτογραφικών εξορμήσεων πάνω σε συγκεκριμένη θεματική.

Info:

Έναρξη:

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου (Δυνατότητα συμμέτοχης και μέσω web)

Ώρες σεμιναρίου:

Κάθε Παρασκευή από 19:30 έως 21:30

Διάρκεια:

Από Οκτώβριο 2020 έως Ιούνιο 2021

 

Δημιoυργία protfolios

Η δημιουργία portfolios απευθύνεται σε προχωρημένους φωτογράφους, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές, για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προσωπικού portfolio.

 • Γνωριμία με την διαδικασία δημιουργίας προσωπικού portfolio.
 • Διαδικασία επιλογής θέματος.
 • Χρήση φωτογραφικών αξιών και εννοιών.
 • Διαδικασία διόρθωσης και σύνθεσης των εικόνων.
 • Αξιολόγηση και συνεχή παρακολούθηση της φωτογραφικής δουλειάς.

Προαιρετικό: Ένταξη σε φωτογραφική ομάδα με συγκεκριμένη φωτογραφική ιδέα / πλάνο (Common Routes).

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν με την ετήσια έκθεση φωτογραφίας των μαθητών της σχολής τον Ιούνιο.

Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος είναι μία φορά την εβδομάδα διάρκειας δύο ωρών, ενώ τα μέλη θα μπορούν να συμμετέχουν στις φωτογραφικές εξορμήσεις των σεμιναρίων.

Info:

Έναρξη:

Τρίτη 6 Οκτωβρίου (Δυνατότητα συμμέτοχης και μέσω web)

Ώρες σεμιναρίου:

Κάθε Τρίτη από 19:30 έως 21:30

Διάρκεια:

Από Οκτώβριο 2020 έως Ιούνιο 2021

 

Τμήματα Κυψέλης

Η φωτογραφική ομάδα Διαδρομές, συνεχίζει το κύκλο μαθημάτων στην ιστορική γειτονιά της Κυψέλης και συγκεκριμένα στο κτίριο της Δημοτικής αγοράς. Ο χώρος του ιστορικού κτιρίου της Αγοράς έχει μεταμορφωθεί σε μια νέα πλατφόρμα δημιουργίας, φιλοξενώντας εικαστικές και φωτογραφικές εκθέσεις, σεμινάρια φωτογραφίας,δημιουργικά εργαστήρια, κοινωνικές πρωτοβουλίες και δράσεις αλληλεγγύης.

Αναλυτικά:

To Εισαγωγικό τμήμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τον κόσμο της φωτογραφίας και να εξοικειωθούν με την φωτογραφική τους μηχανή, ως μέσο έκφρασης και αποτύπωσης της προσωπικής τους αισθητικής και ύφους.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

– Η εξοικείωση με την φωτογραφία ως μέσο εικαστικής έκφρασης.

– Η εκμάθηση βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και φωτογραφικών αξιών, με έμφαση στον σωστό χειρισμό του φωτός και της σύνθεσης στο κάδρο.

– Η ιστορία της φωτογραφίας μέσα από τους σημαντικότερους φωτογράφους.

– Η καλλιέργεια της προσωπικής αισθητικής και οπτικής αντίληψης.

– Φωτογραφικές εξορμήσεις στην πόλη και ταξιδιωτική φωτογραφία (μία φωτογραφική εξόρμηση τον μήνα) βάσει συγκεκριμένων θεμάτων / ασκήσεων (διαδικασία προετοιμασίας, επίλυση τεχνικών και θεωρητικών θεμάτων κατά την διάρκεια της λήψης).

– Δημιουργία συγκεκριμένου φωτογραφικού project με θέμα τη γειτονιά της Κυψέλης.

————————————————————————————————————-

Το Δεύτερο έτος των μαθημάτων απευθύνεται σε όσους κατέχουν τις βασικές γνώσεις, τόσο στους τεχνικούς όσο και θεωρητικούς κανόνες της φωτογραφίας και επιθυμούν να εμβαθύνουν, αλλά και να διευρύνουν τους φωτογραφικούς τους ορίζοντες. Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στους εξής τομείς:

– Ανάπτυξη της προσωπικής αισθητικής, οπτικής αντίληψης και ύφους.

– Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ανάλυσης εικόνων βάσει φωτογραφικών αξιών και εννοιών.

– Νέες τάσεις στην καλλιτεχνική φωτογραφία μέσα από την παρουσίαση portfolios σύγχρονων φωτογράφων.

– Φωτογραφία στην πράξη ΙΙ: Φωτογραφικές εξορμήσεις στην πόλη και ταξιδιωτική φωτογραφία (μία φωτογραφική εξόρμηση τον μήνα).

– Εμβάθυνση και ανάλυση σε συγκεκριμένες θεματολογίες βάσει του προσωπικού ύφους του κάθε φωτογράφου.

————————————————————————————————————-

Το Τρίτο έτος: “Αισθητική (και) Προσέγγιση“ των μαθημάτων απευθύνεται σε όσους κατέχουν τις βασικές γνώσεις της φωτογραφίας και επιθυμούν να διευρύνουν τους φωτογραφικούς τους ορίζοντες, διευρύνοντας την προσωπική αισθητική τους, μέσα από την αναζήτηση της σχέση της φωτογραφίας με τις υπόλοιπες τέχνες.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες, εν αρχή θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη σχέση της Φωτογραφίας με τον Κινηματογράφο (σταδιακά και με τις υπόλοιπες τέχνες), αναζητώντας όλα εκείνα τα στοιχεία που δομούν μια ουσιαστική πηγή έμπνευσης.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν και φωτογράφοι, με ολοκληρωμένες δουλειές πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές, αναλύοντας όχι μόνο το τελικό φωτογραφικό αποτέλεσμα, αλλά και την αρχική πρόθεση από πίσω.

Τέλος, προαιρετικά, τα μέλη της ομάδας, θα ασχοληθούν με μία συγκεκριμένη θεματική (portfolio) που επιλέξουν.

————————————————————————————————————-

Info:

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν με την ετήσια έκθεση φωτογραφίας των μαθητών της σχολής τον Ιούνιο.

Το θεωρητικό σκέλος του βασικού προγράμματος είναι μία φορά την εβδομάδα διάρκειας δύο ωρών, κάθε Σάββατο από 12.00 έως 14.00 (1o Έτος) & 15.00 – 17.00 (2ο Έτος), καθώς και μία φωτογραφική εξόρμηση (1 φορά τον μήνα).

Το τμήμα Τρίτο έτος: “Αισθητική (και) Προσέγγιση” θα διεξάγεται κάθε Σάββατο από 16.00 έως 18.00

Έναρξη:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 (Δυνατότητα συμμέτοχης και μέσω web)

Ώρες σεμιναρίων:

Πρώτο Έτος | 10.30-12.30

Δεύτερο Έτος | 12.30-14.30

Τρίτο Έτος: Αισθητική (και) Προσέγγιση | 16.00-18.00

Διάρκεια:

Από Οκτώβριο 2020 έως Ιούνιο 2021

Για τα μαθήματα “Από τη Φωτογραφία στον Κινηµατογράφο” δείτε εδώ

Φωτογραφία εξωφύλλου: Ράνια Συμιγδαλά