Καιρός να γίνεις “τ’ άλλο μου φθινόπωρο” (ΙV)

Καιρός να γίνεις “τ’ άλλο μου φθινόπωρο” (ΙV)

photo: Alexey Titarenko

… Όλα όσα βλέπω

τα παράξενα όνειρα μου θυμίζουν εσένα

η νύχτα θυμίζει εσένα

ένα μικρό παιδί που κλαίει μου θυμίζει εσένα

κι ο τάφος μου θυμίζει εσένα

όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα

όλα μου θυμίζουν εσένα

και όλα τα αγαπώ για σένα.

(Μίλτος Σαχτούρης)