Καιρός να γίνεις “τ’ άλλο μου φθινόπωρο” (Ι)

Καιρός να γίνεις “τ’ άλλο μου φθινόπωρο” (Ι)

photo: Nan Goldin

Όλα τα’ άγρια ζώα σκαρφαλώνουν στο κρεβάτι σου. Φυσάει ΄

ένας δαιμονισμένος αέρας.

Ο λαιμός σου είναι ένας γλιστερός κορμός. Δέντρου όπου

μάταια προσπαθώ ν’ ανέβω.

(Νάσος Βαγενάς, Σχεδόν ερωτικό)