Yvette Kapsala – Katrina

Yvette Kapsala – Katrina

.
Αυτή η συλλογή εικόνων είναι μια οπτική αφήγηση που απεικονίζει τη ζωή μιας άγνωστης.

Συνολικά ένα έργο που χρησιμοποιεί τη φωτογραφική σύνθεση για να αποκαλύψει την ιστορία της Κατρίνας σε μια σειρά από εικόνες, των οποίων η οπτική υφή ισορροπεί ανάμεσα στην αντανάκλαση κάτι κρυμμένου και την προσπάθεια να αποκαλύψει την αφάνεια και την απομόνωση.
Η “Κατρίνα” είναι μια αναπαράσταση της επιβίωσης και του ψυχισμού, όπου η αντίληψη μετατοπίζεται σε σχέση με την παρατήρηση του καθενός, προσωποποιώντας τον θεατή.
Δεν κοιτάζει τον φακό αλλά τον καθρέφτη.


Η Υβέτ Καψάλα γεννήθηκε το 1990 στην Αθήνα οπού ζει και εργάζεται.
Σπούδασε φωτογραφία στην Focus School of Art Photography, Video & New Technologies.

https://www.yvettekapsala.com/This collection of images is a visual narrative portraying the life of a stranger .
A work that utilizes photographic composition and uncovers Katrina’s story in a series of pictures , whose visual texture is balancing between the reflection of something hidden and the effort to unveil obscurity and seclusion .
Katrina is a representation of subsistence and psyche, where perception shifts relative to one’s own observation, impersonating the onlooker.
She is not staring at the lens but rather gazing through the mirror.

Born in 1990 in Athens, Greece
Studied photography at focus school of photography.
Based in Athens , Greece