Δημήτρης Μαυροζούμης – But the rain recites lyrics too

Δημήτρης Μαυροζούμης – But the rain recites lyrics too

English Version

“Όταν φωτογραφίζω, βγαίνουν συναισθήματα, που τα είχε σκεπάσει το πέπλο του χρόνου.

Το project (Μα και η βροχή απαγγέλει στίχους) μου φέρνει στο μυαλό να περπατώ ξυπόλητος στη βροχή, ενώ το θέμα δεν έχει σχέση με την βροχή.

Το ενδιαφέρον πρέπει να κρύβεται μέσα σε αντιθέσεις και σε αντιφάσεις. Αυτές είναι που γεννούν ερωτηματικά και αυτά είναι που προκαλούν τη συγκίνησή. Οι αντιθέσεις επιτυγχάνονται με ευρήματα, που προσφέρει η φωτογραφική γλώσσα. Η δύναμη μιας φωτογραφίας βασίζεται στην πρόταση, που περιέχει. Είναι μια πρόταση νοητική και αισθητική. Ένα σύμπλεγμα που απαρτίζεται από το εικονιζόμενο θέμα, τη φόρμα και το περιεχόμενο. Οι υπαινιγμοί που αφήνει να υπακούουν σε μια προσωπική καλλιτεχνική γλώσσα. Η κατανόηση αυτής της καλλιτεχνικής γλώσσας είναι αποτέλεσμα γνώσης και ευαισθησίας. Το γεγονός αυτό καθεαυτό δεν έχει ενδιαφέρον. Αποκτά καλλιτεχνικό ενδιαφέρον όταν το διαπεράσει και του δώσει άλλη σημασία και το υπερβεί”.

Δ. Μ.

Bio
Ο Δημήτρης Μαυροζούμης γεννήθηκε και ζει στα Λουτρά Αιδηψού Ευβοίας όπου εδώ και πολλά χρόνια έχει μια επιχείρηση επισιτισμού. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Μηχανολογικού Σχεδίου κάτι που αργότερα επηρέασε τη φωτογραφική του αντίληψη. Ασχολήθηκε έντονα με τη Μουσική αλλά αν και εξαιρετικά ταλαντούχος και φέρελπις μουσικός, όταν μυήθηκε στην τέχνη της Φωτογραφίας αφιέρωσε όλο του τον χρόνο σε αυτήν.
Είναι αυτοδίδακτος φωτογράφος, και παρ’ όλη την παθιασμένη ενασχόλησή του με τη Φωτογραφία εδώ και μια 25ετία, τον χαρακτηρίζει σεμνότητα και διακριτικότητα. Οι φωτογραφίες του είναι κυρίως ανθρωποκεντρικές.
Site: http://mavrozoumis.weebly.com
facebook: Dimitris Mavrozoumis
instagram: https://www.instagram.com/mavrozoumis_dimitris/

(επιμέλεια: Δημήτρης Παπαδάκος)

Dimitris Mavrozoumis – But the rain recites lyrics too

“When I take photos, emotions which had been covered by the veil of time, come up.

My project “But the rain recites lyrics too” brings in my mind, me walking barefoot in the rain, although the subject does not relate to rain.

The interest should be hidden  into contrasts and contradictions. It is them, which rise  questions and  cause the emotion.  Contrasts  are achieved through findings that photographic language offers. The power of a photograph is based on the suggestion it includes. It is a suggestion both mental and aesthetic. A complex consisting of the depicted subject, the form and the content. The photographer lets the hints obey to an  artistic language.  The understanding  of this artistic language is a result of knowledge and  sensitivity. The fact itself has no interest. It gains artistic interest when it will be penetrated, will give it another meaning and overcome it”.

D. M. 

Bio
Dimitris Mavrozoumis was born and lives in Baths of Edipsos in Evia island where he owns a food business. He has attended Engineering Design Lessons which later in his life influenced his photographic conception.  He was involved in Music intensively but, although he was a talented and promising musician, when he was initiated  to the art of  Photography, he gave all his time to it. He is a self-taught  photographer and despite his passionate dealing with Photography  -for the last 25 years- he is a humble and discrete photographer. His photos are mostly anthropocentric.
Site: http://mavrozoumis.weebly.com
facebook: Dimitris Mavrozoumis
instagram: https://www.instagram.com/mavrozoumis_dimitris/