Reconstitution | Έργα του Βαλέριου Καλούτση στην a.antonopoulou.art

Reconstitution | Έργα του Βαλέριου Καλούτση στην a.antonopoulou.art

English Version

Η έκθεση του Βαλέριου Καλούτση (1927-2014) Reconstitution επικεντρώνεται σε ζωγραφικά έργα της περιόδου 1976-1984. Ο Βαλέριος Καλούτσης μελέτησε συστηματικά το είδος της τοπιογραφίας μέσα από το σχέδιο και σε συνδυασμό με τη φωτογραφία. Ο τίτλος της έκθεσης («Ανασύσταση») αναφέρεται στις μεταμορφώσεις και παραλλαγές ενός τοπίου, στον τρόπο που αυτό ανασχηματίζεται με τεχνικά μέσα.

Το 1992 ο Καλούτσης έγραφε για αυτή την ενότητα έργων: «Το στοιχείο Φύση είναι πάντοτε το ξεκίνημα της δημιουργίας μου και κατέχει την κεντρική ιδέα που γύρω της πλάθεται το έργο μου. Αφήνοντας πίσω σιγά-σιγά την τεχνολογία που με βοήθησε αρκετά στις διάφορες αναζητήσεις μου και κρατώντας μόνο τη φωτογραφία σαν βασικό υλικό, αρχίζω μία νέα σειρά έργων που η πραγματική φύση, ιδωμένη με τον φωτογραφικό φακό -το τεχνητό μάτι- εξελίσσεται σε μια φανταστική φύση, ιδωμένη με το μάτι του καλλιτέχνη. Η διαδικασία: Ξεκίνημα η φωτογραφία, πέρασμα από κολλάζ, συνδυασμός φωτογραφιών, επέμβαση με μολύβι και χρώμα και το φτάσιμο με καθαρά ζωγραφικά μέσα στην απεικόνιση ενός καινούργιου τοπίου που ταλαντεύεται ανάμεσα στον ρεαλισμό και στον υπέρ-ρεαλισμό. Τοπία με διάφορα πετρώματα, σχηματισμοί βράχων που περνώντας διαδοχικά από διάφορα στάδια στον ίδιο πίνακα αλλάζουν σχήματα ή εκμηδενίζονται, δάση που μετατρέπονται σε άγονες εκτάσεις. Το υπόβαθρο είναι το χαρτί σε μικρές ή μεγάλες διαστάσεις και τα υλικά εκτός της φωτογραφίας: μολύβι, παστέλ, χρώματα ακρυλικά».

Βαλέριος Καλούτσης, Intervention in Nature, 1981

Η έκθεση Reconstitution περιλαμβάνει έργα που απεικονίζουν σύνθετα τοπία, γεωλογικές μεταμορφώσεις, βουνά, πέτρες, βράχους, τριαντάφυλλα και κύματα. Λάτρης της φύσης και δεινός περιπατητής, ο Καλούτσης εμπνέεται από τα βουνά και τις παραλίες της Κρήτης, αλλά και από το τοπίο της Προβηγκίας, την οποία επισκέπτεται τακτικά. Επεμβαίνοντας στη φύση με τα μολύβια του, αναδεικνύοντας την τεχνητή της όψη, ο καλλιτέχνης σχολιάζει την απερίσκεπτη καταστροφή της από τον άνθρωπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καλούτσης ήταν ίσως ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που ασχολήθηκε στη δουλειά του με τις επιπτώσεις της Ανθρωποκαίνου. Όπως αναφέρει και ο ίδιος στα κείμενά του, η κεντρική ιδέα των έργων του ήταν πάντα “minerale”: Άβυσσος, Πετρώματα, Κατολισθήσεις, Καταστροφές, Ρωγμές στο έδαφος, Έρημες εκτάσεις, Κατεστραμμένες πόλεις. Μπροστά στα σχέδια και στις φωτοσυνθέσεις του Καλούτση αισθάνεσαι υπνωτισμένος και μαγεμένος, όπως όταν βρίσκεσαι μπροστά σε ένα απόκρημνο, μυσταγωγικό τοπίο.

Επιμέλεια έκθεσης: Χριστόφορος Μαρίνος
a.antonopoulou.art: Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, 105 54, Αθήνα | τηλ. 210 3214 994
Διάρκεια: 21/10/2021 – 27/11/2021
Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 14:00 – 20:00 | Σάββατο 12:00 – 16:00

Βαλέριος Καλούτσης, Interventions, 1982

The exhibition of Valerios Caloutsis (1927-2014) Reconstitution focuses on paintings created during the period 1976-1984. Valerios Caloutsis systematically studied the landscape painting through the use of drawing and in combination with photography. The title of the exhibition refers to the transformations and variations of a landscape, the way it is reconstructed by technical means.

In 1992, Caloutsis wrote about this series of works: “Nature, as an element, has always been the starting point of my creation and holds the central idea around which my work is shaped. Slowly leaving behind the technology that helped me a lot in my various quests and keeping only photography as a basic medium, I start a new series of works in which the real nature, seen with the photographic lens – the artificial eye – evolves into a fantastic nature, seen through the eye of the artist. The process: Getting started with photography, going through collage, combining photos, intervention with pencil and colour and reaching with clear painting media in the depiction of a new landscape that oscillates between realism and surrealism. Landscapes with different rock formations that passing successively through different stages in the same painting change shapes or disappear, forests that turn into barren areas. The background is the paper in small or large dimensions and the materials outside the photo: pencil, pastel and acrylic paints “.

The exhibition entitled Reconstitution includes works depicting complex landscapes, geological transformations, mountains, stones, rocks, roses and waves. A lover of nature and an avid walker, Caloutsis is inspired by the mountains and beaches of Crete, Greece but also by the landscape of Provence, France, which he visits regularly. Intervening in nature with his pencils, highlighting its artificial aspect, the artist comments on the reckless destruction of Nature by humans.

It is worth noting that Caloutsis was probably the first Greek artist to deal with the effects of the Anthropocene in his work. As he states in his texts, the central idea of his works has always been “minerale”: Abyss, Rocks, Landslides, Disasters, Cracks in the ground, deserted areas, and Destroyed cities. In front of Caloutsis’ drawings and photo compositions, you feel hypnotized and enchanted, like when you are in front of a steep, mystical landscape.

Curator: Christoforos Marinos
a.antonopoulou.art: 20 Aristofanous str., Psyrri, 105 54 Athens | tel. 210 3214 994
21/10/2021 – 27/11/2021
Opening hours: Wednesday, Thursday, Friday 14:00 – 20:00 & Saturday 12:00 – 16:00