Gender Melancholia | έκθεση φωτογραφίας από The Project Gallery

Gender Melancholia | έκθεση φωτογραφίας από The Project Gallery

Μελαγχολία και Φύλο – Η Μελαγχολία του Σώματος

 The Project Gallery παρουσιάζει την έκθεση Gender Melancholia – Η Μελαγχολία του Φύλου σε επιμέλεια των:

Φαίδρα Βασιλειάδου και Θάνου Μακρή

Με την παρούσα έκθεση επιχειρείται μια προσπάθεια αναζήτησης μεταξύ των ασαφών ορίων του φύλου, όπως αυτό δομείται κοινωνικά (gender) και βιολογικά (sex). Επίσης, ερευνάται η ταυτότητα φύλου ως προϊόν κοινωνικής διαντίδρασης και κατά συνέπεια πώς το φύλο και η κατασκευή του εαυτού μας – αυτοαντίληψη, μπορούν να οδηγήσουν στην κοινωνική αποστασιοποίηση. Στο παραπάνω, θα έχουμε την ευκαιρία αφενός να αντιπαραβάλουμε και αφετέρου, να αναζητήσουμε τις συνδέσεις της φροϋδικής θεωρίας περί πένθους και μελαγχολίας με τη “Μελαγχολία του Φύλου”. Η απαρχή / έναυσμα της καταγραφής, είναι κατά κάποιο τρόπο η επικαιροποίηση -με την έννοια του revisited- σημαντικών θεωριών και η τοποθέτησή τους στη σημερινή κατάσταση. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, η Τζούντιθ Μπάτλερ (Judith Butler), θέτει τη δική της θεώρηση με την Αναταραχή Φύλου: Ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας, ένα έργο θεμέλιος λίθος στις σπουδές φύλου και την queer κοινότητα. Μέσω της εικαστικής αναζήτησης, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το ζήτημα της κατασκευής των φύλων σε μια πατριαρχική και ανδροκρατούμενη κοινωνία της Δύσης και τον τρόπο με τον οποίο η Αναταραχή Φύλου αποτέλεσε “Βίβλος” της σεξουαλικότητας και της φεμινιστικής, αλλά και μεταφεμινιστικής θεώρησης των φύλων. Σημαντικές θεωρήσεις όπως το Πένθος και η Μελαγχολία του Φρόυντ και η Αναταραχή Φύλου της Μπάτλερ, αποτελούν τροφή για σκέψη και περισσότερη αναζήτηση ώστε να δημιουργηθεί μια συνύφανση με την αλλαγή παραδείγματος της μετανεωτερικής εποχής του COVID19 και της κοινωνικής αποστασιοποίησης μεταξύ των φύλων.
Εν κατακλείδι, η παρούσα έκθεση για τη “Gender Melancholia – Μελαγχολία του Φύλου” είναι μια προσπάθεια ανεύρεσης των ασαφών ορίων των φύλων, σε σχέση με τη νέα πραγματικότητα της COVID19 era, που φλερτάρει πολλές φορές με την Depression era, αλλά και από την άλλη, δίνει μια δυναμική διάσταση στην αναζήτηση του εαυτού μας, του φύλου μας, του σεξουαλικού και του ρομαντικού προσανατολισμού μας. Το ερώτημα αν θα υπάρξει post-COVID era, αν θα διατηρηθεί η κοινωνική αποστασιοποίηση (social distancing και self isolation), θα το αναζητήσουμε στις ιστοριογραφικές αφηγήσεις του επόμενου αιώνα. Μέχρι τότε, είναι δόκιμο να δημιουργήσουμε ένα γόνιμο έδαφος ιδεών και θεωριών ώστε να καρποφορήσει ένα ποίημα, ένα δοκίμιο ή ένα εικαστικό έργο.
Το έαρ που βιώνουμε δεν διαρκεί αιώνια
Υποχωρεί ασθμαίνοντας μπρος στον σκληρό χειμώνα
Και της ζωής το άτεγκτο, το σιδηρούν το χέρι
σαν φύλλα θα μας σκόρπιζε στο παγωμένο αγέρι
Όχι, μη μ’αγκαλιάζεις φοβισμένη
Η άνοιξη μας είναι ακόμη ανθισμένη
Την κεφαλή μην χαμηλώνεις από λύπη
Το φως το ιλαρό του έρωτα μας ακόμη δεν του λείπει!
Όχι, μη κλαις! Η οδύνη φωλεύει ακόμη αλαργινά,
Σίμωσε την καρδιά σου στην δική μου την καρδιά
Έτι η αγάπη με πνεύμα γιορτινό
Μ’ ευγνωμοσύνη περισσή κοιτa στον ουρανό!
ΤΟΜΑΣ ΜΑΝ, «ΔΥΟ ΝΟΥΒΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ-ΕΚΠΤΩΤΗ»
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Γιάννης Αμπατζιάδης
Μαρίνα Βελησιώτη
Αλεξάνδρα Ιωαννίδη
Νίκος Καχριμάνης
Παναγιώτης Λεζές
Ναταλία Μαντά
Αλεξάνδρα Μασμανίδη
Χρίστος Μιχαηλίδης
Φανούρης Μωραΐτης
Αλεξάνδρα Νάκου
Γιώργος Ντολαπτσής
Ξένια Παπαδοπούλου
Άννα Παπαθανασίου
ΆνναΜαρία Πινακά
Γιώργος Τσεριώνης
Κώστας Χριστόπουλος

Info:

Διάρκεια 22.10.21 με 19.11.21
Εγκαίνια, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, 19:00 – 22:00
The Project Gallery, ΝΟΡΜΑΝΟΥ 3 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ) 1ος όροφος, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
www.theprojectgallery.gr
Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε Αμεα.
Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, αλλά και με rapid test εντός 48 ωρών.
Η έκθεση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Melancholy and Gender – The Melancholy of the Body
In the present exhibition, an attempt is made to research the vague boundaries of gender, as it is structured socially (gender) and biologically (sex). We shall explore gender identity as a product of social interaction and therefore how gender and self-construction – self-perception – can lead to social distancing. Within this context we are juxtaposing the Freudian theory of mourning and melancholia with the “Gender Melancholia”, aiming at tracking the differences and the connections between the two. The trigger point of this documentation is in a way need to update -in the sense of a revision- important theories and their reference to the current situation. In another timeframe from Freud, Judith Butler sets her own view on the matter on Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, a cornerstone of gender studies and the queer community. With our current visual undertaking, we will try to identify the issue of gender construction in a patriarchal and male-dominated Western society and how Gender Trouble has become a “Bible” of sexuality in the feminist as well as post-feminist view of gender. Important views such as Freud’s Mourning and Melancholia and Butler’s Gender Trouble provide a field for research regarding a possible connection between the paradigm of the post-modern of COVID19 era and the social distancing between the sexes.
In conclusion, the present exhibition of “Gender Melancholia” attempts to scout the vague boundaries of gender, as they develop with the new reality of the COVID19 era, which often flirts with the Depression era. “Gender Melancholia” aims at creating a dynamic visual dimension within which the search for ourselves, our gender, our sexual and romantic orientation shall move forth. The question of whether there will be a post-COVID era, whether social distancing and self-isolation will be maintained, will be recorded in the historiographical narratives of the next century. Until then, it makes sense to try to create fertile ground for ideas and theories so that a poem, an essay or a work of art shall bear fruit.
Participating artists:
Yiannis Ampatziadis
Marina Velisioti
Alexandra Ioannidi
Nikos Kachrimanis
Panagiotis Lezes
Natalia Manta
Alexandra Masmanidi
Christos Michaelides
Fanouris Moraitis
Alexandra Nakou
George Ntolaptsis
Xenia Papadopoulou
Anna Papathanasiou
AnnaMaria Pinaka
Giorgos Tserionis
Kostas Christopoulos
Curation: Faidra Vassiliadou, Thanos Makris

Info:

OPENING
Friday 22.10.2021 > 19.00 – 22.00
DURATION 22.10.2021 – 19.11.2021
The place is accessible to the disabled.
Admission is allowed only upon presentation of a certificate of vaccination or illness, but also with a rapid test within 48 hours.
The exhibition is held with the financial support of the Ministry of Culture and Sports