Σώμα του καλοκαιριού (Ιούλιος Ι)

Σώμα του καλοκαιριού (Ιούλιος Ι)

Photo: Herbert List – GREECE. Cyclades. Santorini. 1937. Plaster masks.

… Να σεβαστείς το άβατο, να μη με κυνηγάς,
τ’ αγάλματα το Σάββατο ποτέ μην τ’ ακουμπάς…

(Άρης Δαβαράκης)