Το ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου (ΙΙI)

Το ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου (ΙΙI)

photo: Henri Cartier Bresson (Easter Sunday in Harlem – 1947)

… Κοιτάζω το παρελθόν.
Δεν σ’ αρνιέμαι, Κύριε, της αγάπης,
της ανάστασης ένδοξης του ανθρώπου.
Πολλή με σκεπάζει αμαρτία της γνώσης,
όμως θα περιμένω μιαν αρχή της αγάπης
ξανά, που δίνεται παρηγοριά
της θλιμμένης επίμονης σκέψης …

Ζωή Καρέλλη (Πριν την ανάσταση)