Διεθνής φωτογραφικός διαγωνισμός “This is Gender 2021”

Διεθνής φωτογραφικός διαγωνισμός “This is Gender 2021”

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός φωτογραφίας This is Gender, που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Global Health 50/50, επέστρεψε.

Σε αυτή τη δεύτερη χρονιά οι φωτογράφοι προσκαλούνται να μοιραστούν το όραμά τους για το πώς φαίνεται το φύλο και να υποβάλουν φωτογραφίες που διερευνούν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι κανόνες φύλου – άκαμπτοι και ρευστοί, παραδοσιακοί και προοδευτικοί – βιώνονται και ανατρέπονται από άνδρες, γυναίκες και χωρίς χαρακτηρισμό φύλου άτομα.

Η πανδημία COVID-19 τοποθέτησε έναν καθρέφτη απέναντι στην κοινωνία και αποκάλυψε τη σχέση μας με τα περιβάλλοντά μας, τους συνανθρώπους μας και τα συστήματα στα οποία ζούμε. Την ίδια στιγμή, έχει εκθέσει υπάρχουσες κοινωνικές ρωγμές και ανισότητες.

Καθώς τα σύνορα έκλεισαν και το βλέμμα μας στράφηκε προς τα μέσα, η πανδημία έχει διεγείρει διάχυτες και περιοριστικές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων, λειτουργώντας ταυτόχρονα σαν καταλύτης μετασχηματισμών στο τοπίο αυτό.

Αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας αναταραχής, οι ζωές και η κοινωνία γενικά επηρεάζονται και αλλάζουν με ποικίλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασίζονται στο φύλο. Είναι πλέον πιο σημαντικό από ποτέ να παράγουμε και να διαδώσουμε εικόνες που αντανακλούν τις διαφορετικές πραγματικότητες του φύλου.

Οι φωτογράφοι ενθαρρύνονται να συμβάλουν στην επέκταση των εικόνων που σχετίζονται με την έννοια του φύλου, εξερευνώντας, για παράδειγμα:

 • Πώς το εργασιακό τοπίο – επαγγελματικό, οικιακό ή άλλο – προσδιορίζεται με βάση το φύλο
 • Πώς το φύλο διασταυρώνεται με την υγεία και την ευημερία
 • Πώς η πολιτική και οι εμπορικές βιομηχανίες εκμεταλλεύονται τους ρόλους των φύλων και πώς αυτοί δοκιμάζονται
 • Πώς το φύλο συναντάται με άλλες πτυχές της ταυτότητας και ευαλωτότητες

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε έργα που μελετούν αυτά τα θέματα μετά από την πανδημία του COVID-19.

Όλες οι μορφές φωτογραφίας και φωτορεπορτάζ είναι ευπρόσδεκτες και φωτογράφοι από κοινότητες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να λάβουν μέρος.

Οι νικητές θα αναδειχθούν από μια ομάδα διεθνών ειδικών της φωτογραφίας, των απεικονιστικών τεχνών, των φύλων και της παγκόσμιας υγείας και θα λάβουν χρηματικά και άλλα έπαθλα.

Ημερομηνίες συμμετοχής: 12 Οκτωβρίου 2020 – 3 Ιανουαρίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή συμμετοχής εδώ.


This is Gender, the global photography competition hosted by Global Health 50/50, is back.

Now in our second year, we invite photographers to share their vision of what gender looks like and to submit photographs that explore the diverse ways in which gender norms – rigid and fluid, traditional and progressive – are lived and subverted by men, women and non-binary people.

The COVID-19 pandemic has held a mirror up to society and revealed our relationship to our environments, each other and the systems in which we live. In turn, the pandemic has exposed existing social fractures and inequalities. As borders have closed and our gaze has turned inward, the pandemic has both exasperated pervasive and restrictive notions of gender roles and catalysed transformations in the gendered landscape. 

At this moment of global upheaval, lives and society at large are being impacted and changed in diverse and gendered ways. It’s now more important than ever to produce and distribute imagery that reflects the diverse realities of gender. We encourage photographers to contribute to expanding the imagery associated with the concept of gender by exploring, for example: 

  • How the landscape of work – professional, domestic, care or otherwise – is gendered
  • How gender intersects with health and wellbeing
  • How politics and commercial industries exploit gender roles and how they are challenged 
  • How gender intersects with other aspects of identities and vulnerabilities

We are particularly interested, but not exclusively, in works that contemplate these topics in the wake of the COVID-19 pandemic. 

All photographic and photojournalistic forms are welcome and photographers from low- and middle-income communities and countries are particularly encouraged to participate.

Winners will be decided by a panel of international experts in photography, visual culture, gender and global health.

Entry dates: 12 October 2020 – 3 January 2021

Submit

globalhealth5050.org/this-is-gender-2021/