Πρόσκληση συμμετοχής στα Urbanautica Institute Awards 2020

Πρόσκληση συμμετοχής στα Urbanautica Institute Awards 2020

Μετά από την επιτυχημένη πρώτη του διοργάνωση, το Urbanautica Institute ανακοινώνει τον διαγωνισμό για τα Urbanautica Institute Annual Awards του 2020, αφιερωμένο στο φωτογραφικό έργο.

Στόχος να ανταμειφθούν φωτογράφοι που έχουν διακριθεί με την υψηλή ποιότητα της έρευνάς τους, την ικανότητα να μεταφέρουν σημαντικά μηνύματα με τη δουλειά τους, τη δύναμη να εμβαθύνουν στα θέματα, που είναι πιο σημαντικά για την κοινωνία και που ανοίγουν τη γλώσσα και την αφηγηματική μορφή σε νέες προοπτικές.

Έχουν επιλεχθεί συγκεκριμένες κατηγορίες και θέματα και, με την επίγνωση ότι σήμερα υπάρχουν διαφορετικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις στο φωτογραφικό μέσο και την παραγωγή εικόνων, ο θεσμός  χαιρετίζει την ποικιλία φωτογραφικών τρόπων (γλωσσική, δομική, τυπική και εκφραστική) μέσω των οποίων αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα, με ενδιαφέρον στο βάθος της διαισθητικής σκέψης και στη δύναμη και συνοχή της πρότασης.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, το Urbanautica Institute έχει συνεισφέρει στο μέσο της φωτογραφίας παρουσιάζοντας πολύ προσεκτικά και με ενδιαφέρον το έργο των διεθνών φωτογράφων και εκπαιδευτικών και ευαισθητοποιώντας ταυτόχρονα για τον ρόλο της φωτογραφίας στον κόσμο. Το αρχείο του μετρά αρκετές εκατοντάδες συνεντεύξεις, πολλά σχόλια και σχεδόν αμέτρητες φωτογραφίες και έργα. Η αξιοπιστία του βασίζεται σε έρευνες και μελέτες που απαιτούν χρόνια προσπάθειας, επαγγελματισμού, ικανότητας, υπομονής και πάθους και αποδεικνύεται μέσω των συνεργασιών του με γκαλερί και μουσεία παγκοσμίως σε εκθέσεις και καταλόγους.

Αυτή η διοργάνωση στηρίζεται στην πεποίθηση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για έναν σοβαρό διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό, που όχι μόνο θα επιβραβεύσει τους δημιουργούς, αλλά θα συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή των διοργανωτών, ενθαρρύνοντας μια κριτική ανάγνωση εικόνων και προωθώντας μια καλύτερη γνώση του κόσμου και της φωτογραφικής γραμματικής.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Όλοι οι συμμετέχοντες διεκδικούν από την πρώτη μέρα παγκόσμια έκθεση μέσω προβολής στη σελίδας του περιοδικού, το Instagram και το Facebook.

Στις ειδικές μνείες θα αφιερωθεί μια σελίδα στον ιστότοπο του Urbanautica Institute.

Τα 30 επιλεγμένα έργα θα δημοσιευθούν στον κατάλογο 2020 Urbanautica Institute Awards.

Δείτε εδώ τον κατάλογο του προηγούμενου έτους.

Προθεσμία Υποβολής: έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορείτε να επικοινωνείτε στο info@urbanautica.com.

https://urbanautica.com/call/urbanautica-institute-awards-2020/


Given the success of the first edition, Urbanautica Institute announces the 2020 edition of Urbanautica Institute Annual Awards dedicated to the photographic project! 

We are looking to reward photographers who have distinguished themselves with:

  • the high quality of their research,
  • the ability to convey meaningful messages with their work,
  • the strength to go deeper on those issues most important to society,
  • and who open the language and the narrative form to other perspectives.

We have chosen specific categories and topics.

We are aware that there are different and alternative approaches today to the photographic medium and the production of images, and we welcome a variety of photographic modalities (linguistic, structural, formal and expressive) through which these issues are addressed. We care about the depth of intuitive thinking as much as the strength and coherence of the proposal.

In the past ten years, Urbanautica Institute has contributed to the medium of photography by presenting the work of international photographers and educators with great care and attention, while also raising awareness of photography’s role in the world. Our Journal archive counts several hundred interviews, scores of reviews, and almost uncountable photographs and projects. Our credibility is based on research and studies that require years of effort, professionalism, competence, patience, and passion, and is proven through our collaborations with galleries and museums worldwide in the resulting exhibitions and catalogues.

Discover the history.

We feel that now is the time to give life to a serious international photographic competition that will not only reward authors, but will help continue to fulfill our mission, stimulating a critical reading of images, and fostering a better knowledge of the world and of photographic grammar.

AWARDS

All entrants compete from day one for global exposure to our large following through our journal, Instagram and Facebook page!

Special mentions will receive a dedicated page on Urbanautica Institute website!

All 30 shortlisted projects will be published in the catalog ‘2020 Urbanautica Institute Awards’.

See last year catalog.

DEADLINE: December 31st, 2020

If you have any questions or issues with regards to the submission procedure please write to info@urbanautica.com.

https://urbanautica.com/call/urbanautica-institute-awards-2020/