Πρόσκληση συμμετοχής στην online έκθεση του Artdoc “Dada and Democracy”

Πρόσκληση συμμετοχής στην online έκθεση του Artdoc “Dada and Democracy”

Το Artdoc Photography Magazine απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην online έκθεσή του Dada and Democracy.

Η τέχνη είναι δυνατή μόνο σε έναν κόσμο με δημοκρατία.

Το καλλιτεχνικό κίνημα του Ντανταϊσμού αμφισβήτησε με ειρωνεία όλους τους υπάρχοντες κανόνες και αξίες.

Το Dada ήταν μια σύντομη, αλλά αποφασιστική περίοδος απόλυτης καλλιτεχνικής ελευθερίας. Δεν υπήρχε θέση για λογική, αλλά μόνο καλλιτεχνικός χώρος για μαγεία και παραλογισμό.

Τι ρόλο παίζετε ως φωτογράφοι στη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης του κόσμου στην εποχή μας;

Πώς σχετίζονται τα πολιτικά ζητήματα με την τέχνη;

Πιστεύετε ότι υπάρχουν κανόνες στην τέχνη;

Βγείτε από τη ασφαλή σας ζώνη και υποβάλετε τις καλλιτεχνικές σας φωτογραφίες για το πώς βλέπετε τη δημοκρατία και πώς πρέπει να προστατεύεται η δημοκρατία στον ελεύθερο κόσμο μας.

Υποβάλετε το έργο σας στην ηλεκτρονική έκθεση φωτογραφιών του Artdoc: Dada and Democracy.‍ ‍

Η προθεσμία λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2020.

Υποβολή στο submit@artdoc.photo

 ‍artdoc.photo


Open Call Online Artdoc Exhibition: Dada and Democracy

Art is only possible in a world with democracy.

The art movement of Dadaism questioned all existing norms and values ​​with irony.

Dada was a short but decisive period of absolute artistic freedom. There was no place for logic, but only artistic room for magic and absurdism.

What role do you play as a photographer to improve the social and political situation of the world in our time?

How do political issues relate to art?

Do you think there are rules in art?

Step out of your comfort zone and submit your artistic free photographs of how you see democracy and how democracy should be protected in our free world.

Submit your work to our Artdoc online photo exhibition: Dada and Democracy.

‍The deadline is 13 December 2020.

Send to submit@artdoc.photo