“Νωμᾶν ἄσκοπον ὄμμα” | έκθεση φωτογραφίας στη Ρόδο

“Νωμᾶν ἄσκοπον ὄμμα” | έκθεση φωτογραφίας στη Ρόδο

Έκθεση Φωτογραφίας

“Νωμᾶν ἄσκοπον ὄμμα”

Η αποτύπωση του βλέμματος, 29 φωτογράφων του Εργαστηρίου Φωτογραφίας, PhotoProletarii, σε μία έκθεση, που στόχο έχει να προκαλέσει το διάλογο ανάμεσα στο θεατή και την εικόνα. Να γεννήσει ερωτηματικά και να δώσει απαντήσεις. Γιατί το βλέμμα μας ποτέ δεν είναι άσκοπο.


Info:

Χώρος έκθεσης: Οπλοθήκη de Milly, Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου

Διάρκεια Έκθεσης: 10 – 24 Αυγούστου 2021

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά: 10:30 – 13:00 & 18:00 – 22:00