Κατερίνα Ρουμελιώτη – PLUPERFECT – more than past

Κατερίνα Ρουμελιώτη – PLUPERFECT – more than past

English Version

Υπερσυντέλικος καλείται ο γραμματικός χρόνος που δηλώνει μια πράξη που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στο παρελθόν. Η οριστικότητα αυτή, του αποδίδει μια βαρύτητα μεγαλύτερη των άλλων παρελθοντικών χρόνων. Η φωτογραφία, από τη φύση της, μιλά πάντα σε χρόνο παρελθόντα μα η χρωματική παλέτα των φιλμ φέρει το ειδικό βάρος του υπερσυντέλικου. Καθώς περνούν τα χρόνια τα φιλμ παραμερίζονται, η εποχή μας θα εγγραφεί σε διαφορετική παλέτα, αυτή των ψηφιακών αισθητήρων. Το παρελθόν, ιδωμένο μέσα από αναλογικές φωτογραφίες, βαραίνει, καθώς είναι πια περασμένο και το όχημα που επιχειρεί να το κουβαλήσει.

Επιστρέφοντας σε τόπους των παιδικών της χρόνων, η Κατερίνα επιθυμεί να συλλέξει κομμάτια από το ανολοκλήρωτο παζλ της ανάμνησης. Όσο προσωπική κι αν είναι η αφετηρία της, οι φωτογραφίες της αναφέρονται σ’ ένα συλλογικό ασυνείδητο, σ έναν κοινό τόπο καταγωγής, το παρελθόν. Η ιδιαίτερη γεύση αυτού του μη τόπου περνά μέσα από την επιφάνεια των φιλμ.

 

Bio
Η Κατερίνα Ρουμελιώτη γεννήθηκε το 1987 στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ζει στην Αθήνα από το 2005 και εργάζεται ως καθηγήτρια της Αγγλικής γλώσσας στο Βρετανικό Συμβούλιο. Φωτογραφίζει από το 2010 και είναι απόφοιτη του τριετούς προγράμματος σπουδών φωτογραφίας του BlackBox Photography.

 

Katerina Romelioti – PLUPERFECT – more than past

The Pluperfect Tense in grammar describes an action that started and was completed in the past. This completeness implies a greater prominence than any other past tense. Photography as a medium is unavoidably related to the past. However, the colour film palette carries the special weight of the pluperfect tense. As years go by, film rolls are pushed aside and inevitably our times will be imprinted on a different kind of palette, the one of digital sensors. As a result, the past viewed through analogue images is getting heavier, as the vehicle carrying it is becoming obsolete.

Coming back to the place of her childhood memories Katerina wishes to collect pieces of the unfulfilled puzzle of her reminiscences. No matter how personal the starting point of this journey is, her photographs refer to a collective subconscious mind, the common place of our roots: the past. The extraordinary taste of this non space is captured on the surface of the film rolls.

 

Bio
Katerina Roumelioti was born in 1987 at Tripoli, Arcadia. She has lived in Athens since 2005 and has been working as an English Language Teacher at the British Council. She has been a photographer since 2010 and is a graduate of the three-year study course of Blackbox Photography.