Ελένη Ονάσογλου – Hippocampus

Ο ιππόκαμπος είναι μέρος στο κέντρο του εγκεφάλου, το οποίο ελέγχει την μνήμη. Η εμμονική πεποίθηση, βασισμένη στον φόβο ότι θα χαθεί η μνήμη, με οδήγησαν, ασυνείδητα στην αρχή, συνειδητά αργότερα, να φωτογραφίζω με τελικό σκοπό την δημιουργία ένας οπτικού ημερολογίου. Συλλέγοντας εικόνες, κατασκευάζω ουσιαστικά έναν κωδικοποιημένο χάρτη της μνήμης. Ένας χάρτης, που τελικά αποκωδικοποιώντας τον ξεφεύγει από τον πρωταρχικό του ρόλο και οδηγεί σε μια εσωτερική διαδρομή εξερεύνησης του χρόνου και των συναισθημάτων που δημιουργεί το πέρασμά του. Μια διαχείριση του φόβου, της απώλειας, την επανάληψης, της ενοχής.

The hippocampus is part of the brain centre, which controls the memory. The emotional belief based on the fear that memory will be lost, led me, unconsciously at first, consciously later, to photograph with the ultimate purpose the creation of a visual diary. By collecting images, I essentially build a coded memory map. A map, which eventually decodes it, escapes its prime role and leads to an inner journey of exploring the time and the emotions that it creates in its course. A management of fear, loss, repetition, guilt.


Info:

Eleni Onasoglou was born in Syros Island (Greece), where she lived during her early years. In 2008 she graduated with a scholarship from ESP school of photography. Today she lives and works as a photographer in Athens.. Her work has been published in magazines from Greece and abroad, and presented in photography group exhibitions.

Photography Presentations & Selected Group Exhibitions
Sep.2018: My work presented at Tbilisi Photo Festival 2018
Oct.2016: “Mini Portfolios” Group Exhibition, Curated by Platon Rivellis, Hellenic American Union, Kennedy Gallery
June.2016: Presentation in the Benaki Museum
June.2016: Slideshow presentation with THE GREEK LAB for TEMPS ZERO in Rome
May.2016: Slideshow presentation with THE GREEK LAB for TEMPS ZERO in Thessaloniki
Apr.2016: “Seeing Through Photographs by The Museum of Modern Art on Coursera. Certificate earned on April 8, 2016”
Sep.2015: “The Blue Land” presentation of my work in Fotoistabul 2015
May. 2015: “Home” Group Exhibition curated by Jacob Aue Sobol and Sun Hee Engelstoft in Delmar Gallery in Sydney
Mar. 2015: “Family” Group Exhibition  curated by Platon Rivellis in the Benaki Museum, at Koumpari 1 str, Kolonaki, Athens, Greece.
Jan. 2015: “Home” Group Exhibition curated by Jacob Aue Sobol and Sun Hee Engelstoft, at Casa Bianca, Thessaloniki, Greece.
Dec. 2014: Presentation by Platon Rivellis in the Benaki Museum at 138 Pireos Street, Athens, Greece.
Oct. 2014: The Fashion Room Service Presentation at City Circus Hostel, 16, Sarri str, Athens.

Director of Photography

Jul.2015: ‘Enheduanna – A Manifesto of Falling’ World Premiere of the first Live Brain-Computer Cinema Performance, CCA Glasgow
Dec. 2014: “Where Am I at Home?” at “The engine starts”, Thessaloniki, Greece.
Jul. 2014: “Where Am I at Home?” at “Festival Miden 2014”, Kalamata, Greece.

Onasoglou Eleni
elenionasoglou@yahoo.com
http://elenionasoglouphotography.gr/


Selected by Θεόδωρος Στίγκας- 5/3/2020