Εργαστήριο στην Αθήνα με τον φωτογράφο Lorenzo Castore

Εργαστήριο στην Αθήνα με τον φωτογράφο Lorenzo Castore

LORENZO CASTORE

WANDERING IN ATHENS

Το TPW – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΣΚΑΝΗΣ (TOSCANA PHOTOGRAPHIC WORKSHOP) διοργανώνει εργαστήριο στην Αθήνα με τον φωτογράφο Lorenzo Castore.

6-12 Σεπτεμβρίου 2020

“Η Αθήνα είναι η καλύτερη επιλογή: μετά από μήνες αναγκαστικής απομόνωσης, όλοι θέλουν να μείνουν έξω, να ζήσουν στο δρόμο, “να τον φάνε”, να χαθούν στις αποβάθρες ή στα μικρά σοκάκια γύρω από την Ακρόπολη, στις λιγότερο γνωστές περιοχές, όπου διαφορετικοί τύποι ανθρώπων συγκεντρώνονται όταν δύει ο ήλιος.
Θα εξερευνήσουμε την πόλη, με τη βοήθεια κάποιων τοπικών βοηθών, θα μπορέσουμε να βρούμε τους δικούς μας τρόπους. Τα αγγλικά είναι μια ευρέως ομιλούμενη γλώσσα, και ακόμη και αν θα προσπαθήσουμε να χαθούμε θα υπάρχει πάντα ένας τρόπος για να επιστρέψουμε πίσω στο σπίτι!

Μαζί με την τοπική επαφή μας, ψάχνουμε για ένα μικρομεσαίου μεγέθους ξενοδοχείο, όπου μπορούμε να μείνουμε όλοι μαζί. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να βρείτε το δικό σας κατάλυμα και να συναντήσετε την ομάδα για καθημερινές κριτικές και μαθήματα.”

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ:
http://www.tpw.it/portfolio/lorenzo-castore-wandering-in-athens/


TPW – TOSCANA PHOTOGRAPHIC WORKSHOP
organises a workshop in Athens with photographer Lorenzo Castore.
September 6-12, 2020
“Athens is the best choice: after months of forced isolation, everybody wants to stay out, live on the street, eat it, get lost in the docks or in the small alleys around the Acropolis, in the less known areas, where different types of humanities get together when the sun goes down.
We will explore the city, with the help of some local assistants, will be able to find our own ways. English is widely spoken, and even if we will try to get lost there will always be a way to go back home!

Together with our local contact, we are looking for a small-medium sized hotel, where we can all stay together. Of course, you are free to find your own accommodation and meet the group for daily critiques, and lessons.”
More details here:
http://www.tpw.it/portfolio/lorenzo-castore-wandering-in-athens/