Λόγος και Εικόνα | workshop με τον Βασίλη Γεροντάκο

Λόγος και Εικόνα | workshop με τον Βασίλη Γεροντάκο

Η σύνδεση λόγου και εικόνας είναι κάτι που ανέκαθεν δημιουργούσε νευρικές συνάψεις, ικανές να ανοίξουν νέα πεδία στην αντίληψη που έχει ο άνθρωπος για τον κόσμο που τον περιβάλλει. Μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα γεννιέται μέσα από παραποιημένες σχηματοποιήσεις του υπαρκτού κόσμου, δίνοντας την δυνατότητα μιας πνευματικής έκφρασης, και ενός κώδικα που επεκτείνει την συνείδηση μας και ταυτόχρονα ορίζει τα όρια μας. Όρια που είναι αναγκαία για την υπέρβαση και την εξέλιξη μας.

Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, είναι αυτά που μπορούν να ενεργοποιήσουν την σύνδεση λόγου και εικόνας, με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε το το παραγόμενο αποτέλεσμα να είναι μια νέα πραγματικότητα που να φανερώνει την ποίηση της ίδιας της ζωής. Σε αυτού του είδους την σχέση το ένα δεν προσπαθεί να εξηγήσει το άλλο, αλλά είναι δύο παράλληλοι μονόλογοι, μια σταυροβελονιά από γράμματα και εικονικά στοιχεία που μεταφέρουν ένα νέο νόημα.

Πως δημιουργείται αυτή η νέου τύπου συνάντηση;

Υπάρχουν τρόποι, προσεγγίσεις, που να επιτρέπουν μια τέτοια συνομιλία;

Η αναφορά σε σημαντικά κείμενα και σε έναν ποιητικό λόγο, μπορεί να ενεργοποιήσει εικόνες που κυοφορούνταν μέσα μας και ζητούσαν την έκφραση τους. Διαβάζουμε, συζητάμε, εκφράζουμε συναισθήματα, αναρωτιόμαστε, και μέσα από την παλινδρόμηση συναισθημάτων σκέψεων, εντάσεων και όχι μόνον, αναδύονται εικόνες. Η ανάγνωση από την άλλη των εικόνων με έναν ειλικρινή και αυθεντικό τρόπο μπορεί να γεννήσει λέξεις, τις δικές μας λέξεις.

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να παρουσιάσει μια εργασία που πιθανόν έχει δημιουργήσει στο παρελθόν, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.

Το θέμα που θα μας απασχολήσει κυρίως στο συγκεκριμένο workshop είναι ο καθρέφτης.

Το workshop στόχο έχει την καλλιέργεια του βλέμματος, την ανάδειξη προσωπικής ματιάς, την γνήσια προσωπική έκφραση, την αναζήτησή του έργου μέσα από μια εποπτεία συνολικότερη πάνω στην τέχνη.


Info:

Έναρξη σεμιναρίου: Πέμπτη 20/10/2022, ώρα 7-9
Λήξη σεμιναρίου 8/12/2022
Πληροφορίες -Εγγραφές
email: gerontakosv@gmail.com
mob: 694 6772 461