5 χρόνια Photologio

5 χρόνια Photologio

«Πέρα από το χρόνο:

Ακόμα κι όταν οι αγάπες τελειώνουν

ο χρόνος προχωρεί.

Στη στιλπνή του επιφάνεια αφήνεις αποτυπώματα διαμπερή

πάντα ευανάγνωστα για τους ειδικούς που αποτιμούν το κόστος»

(Κλείτος Κύρου, Εν όλω συγκομιδή)

 

Αποτυπώματα στο χρόνο … για τους ειδικούς που αποτιμούν το κόστος …

Όπως είπε και Garry Winogrand: “Δε νομίζω ότι μαθαίνεις από τους δασκάλους. Mαθαίνεις από τη δουλειά σου. Θεωρώ πως αυτό που μπορείς να μάθεις, στην πραγματικότητα, είναι το ποιος πρέπει να είσαι – πρέπει να είσαι ο πιο σκληρός κριτής των εικόνων σου. Κι αυτό το μαθαίνεις μόνο μέσα από τις δουλειές, μέσα από τη διαδικασία του να βλέπεις δουλειές”.

5 χρόνια Photologio … κι ακόμα προσπαθούμε και θα προσπαθούμε να μαθαίνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι ..

Ευχαριστούμε για την αγάπη, μας έχετε δείξει … Είναι κι αυτή ένας σκληρός κριτής για τη δουλειά μας …