Ο Κώστας Μασσέρας στην Photopia

Ο Κώστας Μασσέρας στην Photopia

Ο φωτογράφος Κώστας Μασσέρας παρουσιάζει το φωτογραφικό του έργο εκτιθέμενος στις ερωτήσεις του ακροατηρίου για μια γόνιμη συζήτηση.


Χώρος παρουσίασης: Εθνικό Iδρυμα Ερευνών/National Hellenic Research Foundation Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα

Ημέρα και ώρα παρουσίασης: 2.2.2019  16.00-19.00