Η Νομαδική Βιβλιοθήκη του MedPhoto στον χώρο της Stereosis στη Θεσσαλονίκη

Η Νομαδική Βιβλιοθήκη του MedPhoto στον χώρο της Stereosis στη Θεσσαλονίκη

Η πρώτη μετακινούμενη συλλογή φωτογραφικών βιβλίων στην Ελλάδα στo χώρο της Stereosis. Όλα τα μέλη αλλά και όλη φωτογραφική κοινότητα της πόλης μπορεί να κάνει μια επίσκεψη και να τα ξεφυλλίσει καθημερινά.

Τους επόμενους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στo χώρο της Stereosis η 2η συλλογή της Νομαδικής Βιβλιοθήκης του MEDPHOTO Festival. Η Νομαδική Βιβλιοθήκη, μια συλλογή αποτελούμενη συνολικά από 300 φωτογραφικά βιβλία, είναι η πρώτη μετακινούμενη δανειστική βιβλιοθήκη φωτογραφικών βιβλίων στην Ελλάδα. Βασικός στόχος του MedPhoto είναι η ανάδειξη του φωτογραφικού βιβλίου ως αυτόνομου έργου και η σύνδεση της φωτογραφίας με αυτό ως πλαίσιο παρατήρησης της.

Η ολοένα και αυξανόμενη συλλογή ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, ώστε σπουδαστές, συλλογικοί φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, λέσχες και κάθε ενδιαφερόμενος/η εκτός Αθήνας να μπορούν να έρθουν σε επαφή με σημαντικά έργα από την ιστορία της φωτογραφίας. Όλα τα μέλη αλλά και όλη φωτογραφική κοινότητα της πόλης μπορεί να κάνει μια επίσκεψη και να τα ξεφυλλίσει καθημερινά από τις 10:00 – 22:00 . Ένα αρχείο δεκάδων πιθανών συνδυασμών των εικόνων με τις λέξεις. Μία εργαλειοθήκη για την κριτική επανεξέταση της ιστορίας της φωτογραφίας. Ένα αποθετήριο ιδεών υπό συνεχή διαμόρφωση. Μία χαρτογράφηση σύγχρονων εικαστικών αναζητήσεων σε διαρκή αλληλεπίδραση με τοπικές κοινότητες.

Η Νομαδική Βιβλιοθήκη, μία πρωτοβουλία του διεθνούς φεστιβάλ φωτογραφίας MedPhoto, είναι η πρώτη μετακινούμενη συλλογή φωτογραφικών βιβλίων στην Ελλάδα. Από το 2018 μέχρι σήμερα παραχωρείται διαδοχικά σε πανεπιστήμια, πολιτιστικά κέντρα, δημόσιες βιβλιοθήκες, λέσχες και σχολές φωτογραφίας, αποτελώντας τη βάση για εκπαιδευτικές δράσεις και την αφορμή για την ανάπτυξη ενός δημόσιου διαλόγου για τον οπτικό πολιτισμό. Η μελέτη του φωτογραφικού βιβλίου ως έργου τέχνης και η σύνδεση της φωτογραφίας με αυτό ως πλαίσιο παρατήρησής της υπήρξε το εφαλτήριο για τη συγκρότηση της συλλογής.

Η διάσταση τού φωτογραφικού βιβλίου ως προϊόντος συλλογικής εργασίας δημιουργών από διαφορετικά πεδία και η μετατόπιση που αυτό σηματοδοτεί από την μεμονωμένη εικόνα προς τη συγκρότηση νοήματος μέσα από ευρύτερες αφηγήσεις είναι ζητήματα που ανακύπτουν τόσο από το κάθε έργο της Νομαδικής Βιβλιοθήκης ξεχωριστά όσο και από τις μεταξύ τους συσχετίσεις. Αν και, όπως παρατηρεί ο David Campany, το φωτογραφικό βιβλίο απαντάται ως πρακτική ήδη από τις μέρες του Henry Fox Talbot και της Julia Margaret Cameron και παρόλο που στη διάρκεια του 20ου αιώνα μέσα από την πρακτική αυτή παρουσιάστηκαν αξιομνημόνευτα έργα από τους August Sander, Eugene Atget, Walker Evans και Robert Frank, είναι η έκρηξη του διαδικτύου στις αρχές του 21ου αιώνα που κατέστησε το φωτογραφικό βιβλίο προσιτό σε μαζικό κοινό και πυροδότησε την ανάγκη για τη συστηματική εξέταση των ιστορικών διαδρομών του. Οι διαδρομές αυτές είναι τα νήματα που συνέχουν τη Νομαδική Βιβλιοθήκη και η εξέτασή τους είναι ένας από τους στόχους για την περαιτέρω κατανόηση του φωτογραφικού φαινομένου. Τα περάσματα από τον φορμαλισμό του Garry Winogrand και της Diane Arbus προς την αποδόμηση κυρίαρχων οπτικών κωδίκων από την Cindy Sherman και τον Jeff Wall στο πλαίσιο μεταμοντέρνων πρακτικών, η πραγμάτευση κοινωνικών προβλημάτων άλλοτε μέσα από προσωπικό πρίσμα όπως στην περίπτωση της Nan Goldin και άλλοτε μέσα από μία συντεταγμένη πολιτική τοποθέτηση όπως αυτή των Adam Broomberg και Oliver Chanarin, η διερεύνηση των ορίων μεταξύ ακίνητης και κινούμενης εικόνας σε έργα όπως του Chris Marker, η εκτεταμένη χρήση γλώσσας προς αναζήτηση ενός κριτικού ρεαλισμού από καλλιτέχνες όπως ο Allan Sekula, καθώς και η σχέση της φωτογραφίας με τις εικαστικές τέχνες όπως αυτή ψηλαφείται από τον John Baldessari, την Taryn Simon ή τον Robert Rauschenberg είναι ορισμένες μόνο από τις όψεις αυτού τού ολοένα και αναπτυσσόμενου εγχειρήματος.

Η Νομαδική Βιβλιοθήκη αποτελεί, επίσης, μία απόπειρα εμπλουτισμού του λόγου γύρω από τη φωτογραφία που συνοδεύεται από μεταφράσεις θεωρητικών κειμένων, χειρονομία που σκοπεύει στη διεύρυνση του χώρου των Κοινών (commons) και στον διαμοιρασμό της γνώσης.

Είναι, τελικά, η Νομαδική Βιβλιοθήκη μία ανοιχτή πρόσκληση στην προσέγγιση της φωτογραφίας όχι ως ενός αισθητικοποιημένου και εξωιστορικού αντικειμένου, αλλά ως μίας διαδικασίας που προφέρει δυνατότητες συνδυασμού γνωσιακών στοιχείων, εικαστικών ποιοτήτων και αναφορών στην κοινωνική πραγματικότητα.