Νικηφόρος Μανδηλαράς – «Your “everyday” is not mine»

Νικηφόρος Μανδηλαράς – Your “everyday” is not mine

English Version

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο photologio.gr είναι από την ενότητα φωτογραφιών που συμπεριλαμβάνονται στο (υπό έκδοση) βιβλίο με τίτλο «Your “everyday” is not mine». Είναι λήψεις των τελευταίων 12 χρόνων σε χώρους, ως επί το πλείστον, οικείους και με πρόσωπα γνωστά.
Η πατρότητα του τίτλου ανήκει στον κύριο Κωστή Αντωνιάδη.

Πίσω από τα καθημερινά τα πράγματα
Υπάρχει ένα καθημερινό όνειρο
Να πάρεις το λεωφορείο, να πιεις καφέ,
να αποστρέψεις τα μάτια από ψεύτικους ουρανούς,
πολιτικές εξουσίες,εξουσίες ξυράφια
από ψεύτικους ουρανούς

Η λέξη στο μαχαίρι, τα μυστικά στους δρόμους

Βρίσκεσαι σπίτι και προσπαθείς να στηρίξεις
το ταβάνι με τους καπνούς του τσιγάρου
Γυρνάς στη τσέπη ανάποδα και προσπαθείς
να αποστρέψεις τα μάτια από ψεύτικους ουρανούς
πολιτικές εξουσίες,εξουσίες ξυράφια
από ψεύτικους ουρανούς

Η λέξη στο μαχαίρι, τα μυστικά στους δρόμους.

(Γιάννης Κοντός)

Bio
Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς γεννήθηκε το 1967 στη Γερμανία.
Σήμερα ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως νηπιαγωγός σε παιδικούς σταθμούς δήμου της Αττικής.
Ασχολείται με την φωτογραφία 25 χρόνια και είναι μέλος του Φωτογραφικού Κύκλου από το 2007.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια φωτογραφίας με τους Πλάτωνα Ριβέλλη, Κωστή Αντωνιάδη και Κώστα Γουδή.
Έχει παρουσιάσει εργασίες του, στα πλαίσια της Πέμπτης του Κύκλου, στο Μουσείο Μπενάκη και στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση (HAU), ενώ φωτογραφίες του συμπεριλαμβάνονται στο λεύκωμα «Φωτογραφικός Κύκλος  1988 – 2014».
υμμετείχε στις ομαδικές εκθέσεις του Φωτογραφικού Κύκλου «Οικογένεια» (Μουσείο Μπενάκη, 2015) και «Εικόνες της Καθημερινότητας» (Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, 2018).

 

Nikiforos Mandilaras – Your “everyday” is not mine

The photographs which are presented in photologio.gr are from the photography section included in the (under publication) book entitled “Your everyday is not mine”. They are shoots of the last 12 years mostly in familiar places and of familiar people.
The paternity of the title belongs to Costis Antoniadis.

Behind the everyday things
There’s a daily dream
To take the bus, to drink coffee,
to avert your eyes from false skies,
political powers, razor powers
From false skies

The word on the knife, secrets on the streets

You’re at home and you’re trying to support
The ceiling with cigarette smoke
You turn your pocket upside down and try
To avert your eyes from false skies
Political powers, razor powers
From false skies

The word on the knife, secrets in the streets.

(Yannis Kontos)

Bio
Nikiforos Mandilaras was born in 1967 in Germany. Today he lives in Athens and works as a kindergarten teacher in nursery schools in a municipality of Attica.
He has been dealing with photography for 25 years and has been a member of the Photographic Circle since 2007. He has attended photography seminars with Platon Rivellis, Costis Antoniadis and Costa Goudi.
He has displayed his works as part of Thursday Circle in Benaki Museum and Hellenic American Union (HAU) while photographs of his are included in the album “Photographic Circle 1988-2014”.
He participated in group exhibitions of the Photographic Circle “Family” (Benaki Museum, 2015) and “Picture of Daily Life” (Hellenic American Union)