“…ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῶ” στις λαξευτές εκκλησιές της Lalibela | έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Αρτίκου

“…ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῶ” στις λαξευτές εκκλησιές της Lalibela | έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Αρτίκου

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας του Βασίλη Αρτίκου: “…ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῶ”  στις λαξευτές εκκλησιές της Lalibela”, που θα πραγματοποιηθούν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο την Παρασκευή, 24 Ιουνίου στις 20:00 (Ώρα προσέλευσης 19:30)

Info:

Διάρκεια Έκθεσης
24/06/22 – 09/10/22