DIY workshop: To make radical poetry from home

DIY workshop: To make radical poetry from home

H Athens Zine Bibliotheque μαζί με τη Φωτεινή Σαλβαρίδη σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε ένα DIY εργαστήριο δημιουργίας ενός ψηφιακού ποιητικού ανθολογίου/zine, αξιοποιώντας τις πρακτικές του κινήματος Dada.

Εισαγωγή από τη Φωτεινή Σαλβαρίδη:

Το “DIY workshop: To make radical Poetry from home” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του project “To Coordinate A Workshop From Your Couch!”, το οποίο με την σειρά του προέκυψε από την αδυναμία πραγματοποίησης ενός εργαστηρίου σε πραγματικό χώρο και χρόνο.

Στην DIY εκδοχή του, ο κάθε συμμετέχων καλείται, σε δικό του χώρο και χρόνο, να δημιουργήσει ένα προσωπικό, σύνθετο ποιητικό έργο επιλέγοντας τα γλωσσικά και εικαστικά στοιχεία που θα το απαρτίζουν. Οι φωτογραφίες των έργων αυτών -αφού σταλούν- θα επιμεληθούν από την Athens Zine Bibliotheque σε μία ψηφιακή έκδοση.

Εξαρχής, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα ποιητικό ανθολόγιο που θα περιέχει τόσες διαλέκτους, όσα και ποιήματα. Και όταν λέω διαλέκτους εννοώ προσωπικούς κώδικες επικοινωνίας.

Η κεντρική ιδέα του workshop κινείται γύρω από την σημασία της ατομικής έκφρασης και της δημιουργίας προσωπικών κωδικών επικοινωνίας, στο σημείο που αυτές λειτουργούν ως εργαλεία διαπραγμάτευσης ζητημάτων στον διάλογο του ατόμου με τον κόσμο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στο παρακάτω link θα βρείτε το pdf «οδηγός εργαστηρίου» που παρουσιάζει την ιδέα και την διαδικασία αναλυτικά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το κίνημα του Dada.

https://drive.google.com/file/d/1M_eDLptxDeyE5NR_R6-6m-A7BR8YyxIp/view?usp=sharing

H συμμετοχή είναι δωρεάν και χωρίς προεγγραφή.

Από τις 24 έως και τις 30 Απριλίου 2020 μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας (φωτογραφίες/ταινίες/performances κ.ά.) στο email tomycouch@gmail.com.

Η ψηφιακή έκδοση του συνόλου των έργων θα δημοσιευθεί στις 11 Μαΐου 2020.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο tomycouch@gmail.com.

Το εργαστήριο οργανώνει και συντονίζει η θεωρητικός της τέχνης Φωτεινή Σαλβαρίδη από τον καναπέ της, σε συνεργασία με την Athens Zine Bibliotheque.

– Η Φωτεινή Σαλβαρίδη είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Εργάστηκε ως Οργανωτική Υπεύθυνη στον ATOPOS cvc Πολιτιστικό Οργανισμό Σύγχρονης Τέχνης από το 2018 ως το 2020. Συμμετείχε στην οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, απευθυνόμενων κυρίως σε κωφά και βαρήκοα παιδιά και προσέφερε εθελοντικά την βοήθειά της σε διάφορες καλλιτεχνικές διοργανώσεις. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το προσωπικό αφήγημα και τα μέσα έκφρασής του.
– Η Athens Zine Bibliotheque είναι μια βιβλιοθήκη για φανζίνς και μικρές ανεξάρτητες εκδόσεις, με έδρα την Αθήνα (Κορινθίας 19, 11526, Αμπελόκηποι). Δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2014 από την ομάδα These Are A Few Of Our Favorite Things (Παναγιώτα Θεοφιλάτου, αρχιτέκτονας και Τάσος Παπαϊωάννου, γραφίστας).

#DIYpoetryFromHome


The Athens Zine Bibliotheque with Foteini Salvaridi invite you to participate in a DIY workshop for a digital poetry anthology/zine inspired by the practices from the movement of Dada.

Intro by Foteini Salvaridi:

“DIY Workshop: To make radical Poetry from home” was created as part of the “To Coordinate A Workshop From Your Couch!“ project, which, in turn, arose from the inability to implement a workshop in real time and space.

In the DIY version, each participant is invited, in their own space and time, to create a personal, complex poetic work by choosing the linguistic and artistic elements that will make it up. Photos of these works -after being sent to us- will be edited and published by The Athens Zine Bibliotheque in a digital anthology/zine.

From the beginning, the goal was to create a poetic anthology that would contain as many dialects as there were poems. And by dialects I mean personal codes of communication.

The main idea of the workshop revolves around the importance of individual expression and the creation of personal codes of communication, which function as tools for negotiating issues in the person’s dialogue with the world.

INSTRUCTIONS FOR PARTICIPATION:

At the following link you can find a pdf “workshop’s manual” that presents in detail the idea and the process, as well as information about the Dada movement:
https://drive.google.com/file/d/1M_eDLptxDeyE5NR_R6-6m-A7BR8YyxIp/view?usp=sharing

Participation is free and without pre-registration.

We will be accepting your artworks (photographs/videos/performances etc.) from April 24th to 30th, 2020 (tomycouch@gmail.com)

The digital version of the poem collection will be published on May 11, 2020.

For additional information please feel free to contact us at tomycouch@gmail.com.

The workshop is organized and coordinated by Foteini Salvaridi from her couch, in collaboration with The Athens Zine Bibliotheque.

– Foteini Salvaridi graduated from the Department of Theory and History of Art of Athens School of Fine Arts. She worked as an Operations Manager at the cultural organization ATOPOS cvc from 2018 to 2020. She participated in the organization and realization of educational workshops, aimed mainly at deaf and hard of hearing children, and volunteered at various artistic events. She is particularly interested in personal narratives and the means we use to express them.
– The Athens Zine Bibliotheque is a library of zines and small editions based in Athens (19 Korinthias str., Ampelokipi, 11526), founded in November 2014 and curated by the team of These Are A Few Of Our Favorite Things (architect Panayiota Theofilatou and graphic designer Tassos Papaioannou).

#DIYpoetryFromHome

https://www.facebook.com/theAthensZineBibliotheque/

https://theathenszinebibliotheque.gr

https://www.facebook.com/events/223715465606822/?active_tab=about