Ο ‘Αγιος Φεβρουάριος κι εγώ (ΙΙ)

Ο ‘Αγιος Φεβρουάριος κι εγώ (ΙΙ)

photo: Roy Schatt – James Dean in NY (1954)

Αισθάνομαι χωρίς προέλευση

χωρίς καταγωγή

όπου καταλήγω με καλύπτουν

οι μουσικές

οι φωτισμένες πλευρές των πόλεων.

Βαδίζω έξω από τα σύνορα

θέλοντας να συλληφθώ

και να ομολογήσω

ότι υπήρξα ένα τίποτα

ένας ιερός πόνος

στην ωμοπλάτη

(Γιώργος Χρονάς)