Δικός μου και ο Αύγουστος με τις μεγάλες μνήμες (IV)

Δικός μου και ο Αύγουστος με τις μεγάλες μνήμες (IV)

photo: Saul Leiter

Θα ‘θελα αυτήν την μνήμη να την πω…

Μα έτσι εσβύσθη πια… σαν τίποτε δεν απομένει –

γιατί μακρυά, στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κείται.

Δέρμα σαν καμωμένο από γιασεμί…

Εκείνη του Αυγούστου – Αύγουστος ήταν; – η βραδιά…

Μόλις θυμούμαι πια τα μάτια∙ ήσαν, θαρρώ, μαβιά…

Α ναι, μαβιά∙ ένα σαπφείρινο μαβί.

(Κωνσταντίνος Καβάφης)