Ο άνεμος του Νοεμβρίου (ΙΙ)

Ο άνεμος του Νοεμβρίου (ΙΙ)

photo: André Kertész

The day grew small, surrounded tight

By early, stooping night-

The afternoon in evening deep

Its yellow shortness dropt-

The winds went out their martial ways

The leaves obtained excuse-

November hung his granite hat

Upon a nail of plush-

Emily Dickinson

—–

Η μέρα συνέχεια μίκραινε, πιεσμένη

Από μια νύχτα κυρτωμένη και πρόωρη

Το απόγευμα έριχνε το λιγοστό του κίτρινο

Στο βαθύ δειλινό-

Οι άνεμοι έβγαλαν τις πολεμικές τους συνήθειες

Τα φύλλα ζήτησαν άδεια και την πήραν-

Ο Νοέμβρης κρέμασε το γρανιτένιο καπέλο του

Πάνω σε καρφί βελουδένιο.

Emily Dickinson