Ο Bastian Fischer επιλέγει …

Ο Bastian Fischer επιλέγει …

Για το photologio, ο φωτογράφος Bastian Fischer  ανασύρει από το προσωπικό του αρχείο 4+1 αγαπημένες του φωτογραφίες, και μας τις παρουσιάζει μαζί με προσωπικές σκέψεις και αναμνήσεις …


Bastian Fischer – Tibet

A group of young monks at a traditional event in the Tashi Lhunpo Monastery in Shigatse.
Here is the seat of the Panchen Lama, the second highest authority in Tibetan Buddhism.
The controversy around the succession to the 10th Panchen Lama in 1994 still splits Tibet in two opposing factions – pro-Chinese and traditionalist Tibetan.

Μια ομάδα νεαρών μοναχών σε μια παραδοσιακή γιορτή στο μοναστήρι Tashi Lhunpo στο Shigatse.
Εδώ βρίσκεται η έδρα του Panchen Lama, της δεύτερης ανώτερης αρχής του θιβετιανού βουδισμού.
Η διαμάχη γύρω από τη διαδοχή του 10ου Πανκέν Λάμα το 1994 εξακολουθεί να διασπά το Θιβέτ σε δύο αντίθετες παρατάξεις – υπέρ -κινέζους και παραδοσιακούς Θιβετιανούς.


Bastian Fischer – Tibet

A nomad family in the mountainous Namtso District.
Nomads have come under enormous pressure through degrading pastures due to climate change, mining, and Chinese relocation policies.

Μια οικογένεια νομάδων στην ορεινή περιοχή Namtso.
Οι νομάδες έχουν δεχθεί τεράστια πίεση μέσω των βοσκοτόπων, που χάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, της εξόρυξης και των κινεζικής πολιτικής για τη μετεγκατάστασή τους


Bastian Fischer – Tibet

A scene during the early morning hours around Barkhor square in Lhasa.
Chinese soldiers and military checkpoints are a common sight in Tibet’s capital.
A stark contrast with the many people and pilgrims coming for prayer to the nearby Jokhang Temple – one of Tibet’s holiest sites.

Μια σκηνή στις πρώτες πρωινές ώρες γύρω από την πλατεία Barkhor στη Λάσα.
Οι Κινέζοι στρατιώτες και τα στρατιωτικά σημεία ελέγχου είναι ένα κοινό θέαμα στην πρωτεύουσα του Θιβέτ.
Μια έντονη αντίθεση με τους πολλούς ανθρώπους και τους προσκυνητές που έρχονται για προσευχή στον κοντινό ναό Jokhang – έναν από τους πιο ιερούς τόπους του Θιβέτ.


Bastian Fischer – Tibet

Depending on the time of year, thawing snow gives the lake a myriad of different colours.
It lies close to the Tibet-Sichuan Highway which connects the Chinese city of Chengdu and the Tibetan capital of Lhasa, serving as an important route to ship Chinese goods into Tibet.

Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, η απόψυξη του χιονιού δίνει στη λίμνη μια μυριάδα διαφορετικών χρωμάτων.
Βρίσκεται κοντά στον αυτοκινητόδρομο Θιβέτ-Σιτσουάν, ο οποίος συνδέει την κινεζική πόλη Τσενγκντού με την πρωτεύουσα του Θιβέτ, τη Λάσα,  και χρησιμεύει ως σημαντική διαδρομή για την αποστολή κινεζικών εμπορευμάτων στο Θιβέτ.


Richard Avedon – Dalai Lama 

Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama and spiritual leader of Tibet.


Info:
Born in 1980 in Munich, Germany, my family kidnapped me to Pretoria, South Africa, in 1995.
After extensive travels through North- and South- America and a year in London, I started my education of photography at the Royal Academy of Arts in Ghent, Belgium, in 2003.
I finally knew what I wanted to be.
In 2007, I graduated with my film “Of Silesian Streets and German Potatoes” and won the prize for Best Young Visual Artist given to my by the Fotomuseum Antwerp.
Ever since then, I have collaborated with brands such as BMW, MINI, Universal Music and with prestigious media outlets including TAZ, Der Spiegel, VICE Magazine, and Frankfurter Rundschau.
Work on the documentary film “The March of Hope” led me to Greece in 2016, where I still love to spend my time – either working individually, as part of the collective Mind The Bump together with Vicky Markolefa, or not working at all.

https://www.bastianfischer.com/
https://www.instagram.com/bffotovideo/