Ανδρέας Καμουτσής | Παρουσιάσεις του λευκώματος “Μία θέση Ανάμεσά Τους”

Περισσότερα ›

Photometria Photography Center (PPC) | Παρουσίαση του λευκώματος «Μία Θέση Ανάμεσά Τους / A Place Among Them» του Ανδρέα Καμουτσή

Περισσότερα ›

Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα τη φωτογραφία δρόμου από τη φωτογραφική ομάδα “Spontaneous Shooters”

Περισσότερα ›

Φωτογραφική Εταιρία Ηρακλείου | Έκθεση φωτογραφίας και παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος «Μια θέση ανάμεσά τους» του Ανδρέα Καμουτσή

Περισσότερα ›

«Μία Θέση Ανάμεσά Τους» | Φωτογραφική έκθεση του Ανδρέα Καμουτσή στο Taf

Περισσότερα ›

 “Μία Θέση Ανάμεσά Τους / A Place Among Them” | Παρουσίαση φωτογραφικού λευκώματος του Ανδρέα Καμουτσή

Περισσότερα ›

Έκθεση φωτογραφίας “On The Road” της φωτογραφικής ομάδας Spontaneous Shooters

Περισσότερα ›

1 διά 2 | Φωτογραφική διαλεκτική: Ανδρέας Καμουτσής – Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης

Περισσότερα ›

Juxtapositions | Ανδρέας Καμουτσής – Γιάννης Ριζομάρκος: The Streets and the Roads

Περισσότερα ›

Ενός λεπτού μαζί …

Περισσότερα ›

Επόμενη σελίδα: »