Fábio Miguel Roque – Orion

Fábio Miguel Roque – Orion (Ωρίων)

Ο Ωρίων, το τελευταίο έργο του Fábio Miguel Roque είναι ένα βαθύ προσωπικό ταξίδι του καλλιτέχνη μέσα τους τελευταίους μήνες. Σαν να φτιάχνει έναν νέο αστερισμό. Ο Ωρίων συνδέεται με το προηγούμενο έργο του καλλιτέχνη, το Everything Lay Still. Θεωρείται ως συνέχεια του ίδιου έργου που ταξιδεύει από το παρελθόν στο παρόν αγκαλιάζοντας το μέλλον.
Σε αυτό το έργο, εργάζεται προς μια σαφή δυαδικότητα μεταξύ του εαυτού του ως μέρος μιας εσωτερικής επικράτειας και του εξωτερικού κόσμου που ασχολείται με τον θάνατο, την απώλεια, τη ζωή και την αγάπη.
Τα αστέρια αποτελούσαν από τους πρώτους αιώνες ένα σημείο καθοδήγησης και σε αυτή τη σειρά, ο Roque χρησιμοποιεί αυτή την έννοια ως ασπίδα για να καθοδηγήσει τον εαυτό του. Πάντα θυμάται να κοιτάζει ψηλά για να προσεγγίσει τη ζωή.
Από την άλλη πλευρά, ο καλλιτέχνης εργάστηκε γύρω από τον ελληνικό μύθο του Ωρίωνα. Αυτός ο γιγάντιος κυνηγός τυφλώθηκε και με τη δύναμη του Ήλιου – του Θεού του Ήλιου, πήρε πίσω την όρασή του. Ο Ωρίωνας, ισχυρίστηκε ότι θα σκότωνε κάθε ζώο στον κόσμο, αλλά η Γαία – η θεά της Γης – εξοργισμένη από τους ισχυρισμούς του Ωρίωνα, έστειλε έναν σκορπιό για να τον σκοτώσει. Μετά τον θάνατο του Ωρίωνα, ο Δίας τον μετέτρεψε σε αστερισμό με τα δύο σκυλιά του (Μέγας Κύων και Μικρός Κύων), μαζί με τον σκορπιό-δολοφόνο του.
Όσον αφορά, στον μύθο του Ωρίωνα και κάνοντας μια αντιστοιχία μεταξύ αυτού του μυθικού πλάσματος και του Φωτογράφου: κυνηγός για εικόνες και τυφλωμένος/θεραπευμένος από το φως που έρχεται μέσα του.

Bio
Fábio Miguel Roque
1985, Λισαβόνα.
Σήμερα ζει και εργάζεται στη Σίντρα.
Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε ως φωτορεπόρτερ, η δουλειά του έκτοτε κινείται μεταξύ προσωπικής φωτογραφίας και ντοκιμαντέρ.
Τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε αρκετές ατομικές και συλλογικές εκθέσεις τόσο στην Πορτογαλία όσο και στο εξωτερικό. Έχει επίσης επιλεγεί για διάφορα φεστιβάλ και βραβεία.
Το έργο του έχει δημοσιευτεί τακτικά και αυτοεκδοθεί, σε διάφορες μορφές. Από αυτά ξεχωρίζουν βιβλία όπως τα “Origin”, “Everything Lay Still” και πιο πρόσφατα το “Orion”.
Συνεργάζεται τακτικά με την ιταλική γκαλερί The Bid.
Εκπροσωπείται από την γκαλερί Adorna, στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
Εκδότης και συνιδρυτής του προγράμματος Preto Books.
www.fabiomiguelroque.com

Fábio Miguel Roque – Orion

Orion, Fábio Miguel Roque latest body of work is a deep personal journey through the artist past months and all that comes out with it. Like building a new constellation, Orion is connected with the artist previous work — Everything Lay Still. It’s seen as a continuation of the same body of work traveling from the past to the present embracing the future.
In this project, he works towards a clear duality between himself as part of a inner territory and the outside world dealing with death, loss, life and love.
The stars have been since the early ages a guidance point and in this series, Roque’s uses this notion as a shield to guide himself. Always remembering to look up to approach life.
On the other hand, the artist worked around the Greek myth of Orion. This giant hunter became blind and by the power of Helios – the God of the Sun, got his vision back. Orion, claimed that he would kill every animal in the world, but Gaea — the goddess of the Earth – angered by Orion’s claims, sent a scorpion to kill him. Upon Orion’s demise, Zeus turned him into a constellation with his two dogs (Canis Minor and Canis Major), along with his killer scorpion.
Regarding, Orion’s myth and making an analogy between this creature and the Photographer — a hunter for images and blinded/healed by the light that comes within.

Bio
Fábio Miguel Roque
1985, Lisbon.
Currently lives and works in Sintra.
Despite having started out as a photojournalist, his work since then is between personal and documentary photography.
In the last years made several solo and collective exhibitions both in Portugal and abroad. He was also selected for several festivals and awards.
His work has been regularly published and self-published, in several formats. Of which books like “Origin”, “Everything Lay Still” and more recently “Orion” stand out.
Collaborates regulary with the Italian gallery, The Bid.
Represented by Adorna Gallery, Porto, Portugal.
Editor and co-founder of the Preto Books project.
www.fabiomiguelroque.com