Βασίλης Γεροντάκος | Παρουσίαση Σεμιναρίων Φωτογραφίας 2019-2020

Βασίλης Γεροντάκος | Παρουσίαση Σεμιναρίων Φωτογραφίας 2019-2020

1

O Βασίλης Γεροντάκος θα παρουσιάσει τα σεμινάρια που θα παραδώσει τη χρονιά 2019-2020.
Θα γίνει περιγραφή του περιεχομένου των σεμιναρίων και του τρόπου που γίνονται τα μαθήματα.
Στην συνέχεια θα απαντηθούν ερωτήσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τα σεμινάρια.

Ημερομηνία: Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019, 8:30 μ.μ. – 10:30 μ.μ.

Τοποθεσία: Luminous Eye , Μητσαίων 2Α, Αθήνα 117 42

Ελεύθερη είσοδος

Περισσότερες πληροφορίες:
https://vassilisgerontakos.com/vgerontakos-seminars/
email : gerontakosv@gmail.com