Πρόγραμμα Υποτροφιών Fujifilm Hellas | Orama Photography Studies

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fujifilm Hellas | Orama Photography Studies

Η Fujifilm Hellas ενθαρρύνει τους νέους φωτογράφους και χορηγεί δυο υποτροφίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 της σχολής Orama Photography Studies καλύπτοντας το 100% των ετήσιων διδάκτρων. Οι υποτροφίες αφορούν τον 1ο & 2ο κύκλο Σπουδών του Βασικού Προγράμματος και θα δοθούν με καλλιτεχνικά και οικονομικά κριτήρια, κατόπιν συνέντευξης των επιλεχθέντων υποψήφιων.

https://www.facebook.com/events/2749456341991431/

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΚΥΚΛΟ

Απευθύνεται σε αρχάριους φωτογράφους που θέλουν να μπουν στον κόσμο της φωτογραφίας.
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να στείλει σε ψηφιακή μορφή 10 -15 φωτογραφίες ελεύθερης θεματολογίας και ένα κείμενο μέχρι 200 λέξεις όπου θα αναγράφει τις σκέψεις και τις απόψεις του για την φωτογραφία. Η υποτροφία καλύπτει το 100% των ετήσιων διδάκτρων και αφορά το βασικό κόστος του προγράμματος.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο ΚΥΚΛΟ

Απευθύνεται σε φωτογράφους που διαθέτουν τη βασική τεχνική και θεωρητική κατάρτιση και θέλουν πια να εμβαθύνουν στο φωτογραφικό μέσο.
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να στείλει σε ψηφιακή μορφή 15 – 20 φωτογραφίες ελεύθερης θεματολογίας ή ένα συνεκτικό φωτογραφικό έργο με τα αντίστοιχα κείμενα που θα τα συνοδεύουν. Η υποτροφία καλύπτει το 100% των ετήσιων διδάκτρων και αφορά το βασικό κόστος του προγράμματος.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πάνω από 18 χρονών και μπορούν να κάνουν αίτηση μόνο για ένα από τα δύο προγράμματα υποτροφιών.
Οι φωτογραφίες και το κείμενο που θα αποσταλούν θα πρέπει να αποτελούν πνευματική δημιουργία και ιδιοκτησία του υποψήφιου.
Οι εικόνες δεν πρέπει να περιέχουν περιθώρια, υδατογραφήματα, υπογραφές ή στοιχεία επικοινωνίας. Επιτρέπεται η ψηφιακή επεξεργασία τονικότητας, αντίθεσης, περικοπής, οξύτητας, μείωσης θορύβου και μικρές εργασίες καθαρισμού. Απαγορεύεται η πρόσθεση ή αφαίρεση αντικειμένων, ζώων, ανθρώπων, η συρραφή (κολάζ/πανόραμα) και η επεξεργασία HDR.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η αποστολή των φωτογραφιών και του κειμένου γίνεται μόνο με e-mail στο orama@oramastudies.gr στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου καθώς και για ποιο κύκλο σπουδών (1ο ή 2ο) επιθυμεί να υποβάλει συμμετοχή. Το υλικό αποστέλλεται σε συμπιεσμένο φάκελο με το ονομ/μο του υποψηφίου, κάθε φωτογραφία πρέπει να είναι σε jpeg μορφή, 72dpi με διάσταση της μεγαλύτερης πλευράς 2500 pixels και να μην ξεπερνάει τα 2ΜΒ. Εναλλακτικά μπορεί να σταλεί και μέσω WeTransfer, στο e-mail της σχολής.

H αποστολή θα πρέπει να γίνει ως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Οι δύο νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα https://www.facebook.com/events/2749456341991431/ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι που θα προκύψουν ύστερα από την αξιολόγηση των φωτογραφιών και του κειμένου τους, θα ειδοποιηθούν για να περάσουν από συνέντευξη, στην οποία θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της οικονομικής τους κατάστασης: Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των δύο τελευταίων ετών και κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον υπάρχει.