Photo – ReSearch: Σύλληψη, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και παρουσίαση ενός φωτογραφικού πρότζεκτ

Photo – ReSearch: Σύλληψη, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και παρουσίαση ενός φωτογραφικού πρότζεκτ

Photo – ReSearch: Σύλληψη, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και παρουσίαση ενός φωτογραφικού πρότζεκτ.

Το “PHOTO-RESEARCH 2019-20” είναι ένα σεμιναριακό – εργαστηριακό πρόγραμμα μακράς διάρκειας, σχεδιασμένο στη βάση ομαδικών συναντήσεων και ατομικών συνεδριών.

Η συνύπαρξη της οπτικής ενός καλλιτέχνη και ενός θεωρητικού δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο στο εργαστήριο αυτό, το οποίο στοχεύει μέσω της εντατικής συμβουλευτικής καθοδήγησης των εισηγητών στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός ή περισσοτέρων φωτογραφικών projects των συμμετεχόντων. Αποβλέποντας στην παραγωγή άρτιων αποτελεσμάτων δίνει έμφαση τόσο στη μορφή της τελικής παρουσίασης που κατά περίπτωση θα επιλεγεί (ενδεικτικά: (αυτο)έκδοση περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, έκθεση, ιστοσελίδα, είτε συνδυασμός αυτών) όσο και στην επεξεργασία του περιεχομένου μέσω του εκάστοτε εγχειρήματος. Αυτό επιδιώκεται μέσω της εξοικείωσης των συμμετεχόντων με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης τους γύρω από αυτά, της εξοικείωσης με τη διαδικασία επιλογής (editing – sequencing) και του συνεχούς πειραματισμού.

Για να υπάρξει κοινή βάση συζήτησης ούτως ώστε να εργαστούμε γόνιμα στο δημιουργικό κομμάτι θα χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία αναφοράς μια σειρά κειμένων που θα λειτουργήσουν ως εισαγωγή και επισκόπηση θεωρητικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη φωτογραφία και με τους τρόπους που σκεφτόμαστε τις εικόνες. Προκειμένου επίσης να αναδειχτούν πρακτικές με βάση τις οποίες μέσα σε μια χρονική διάρκεια αρκετών δεκαετιών εργάστηκαν και εργάζονται σημαντικοί φωτογράφοι – καλλιτέχνες, θα δοθεί προς μελέτη και κατόπιν θα τεθεί προς συζήτηση μία σειρά σημαντικών φωτογραφικών έργων. Οι διαλέξεις που θα γίνονται με συμμετοχή αξιόλογων θεωρητικών ή φωτογράφων θα λειτουργούν παράλληλα αναπτύσσοντας σχετικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα οι τρόποι παρουσίασης των φωτογραφιών και η επίδρασή στη νοηματοδότηση του έργου καθώς και ζητήματα επικοινωνίας του φωτογραφικού έργου. Στην εξέλιξη του εργαστηρίου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα:

Α. Αυτοεκδόσεις: editing – sequencing βιβλίων, επιλογή κατάλληλων χαρτιών, λεπτομέρειες σε σχέση με την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία κλπ.

Β. Έκθεση: Ζητήματα Επιμέλειας και επικοινωνίας, αναζήτηση και προσέγγιση χώρων, τρόποι στησίματος, επιλογή χώρων, επιλογή χαρτιών και πλαισίωσης, μεγέθη εκτύπωσης προσέγγιση επιμελητών.

Γ. Ιστοσελίδα: επιλογή κατάλληλου template, πορτφόλιο – ενότητες και αριθμός φωτογραφιών που αναρτάμε στην ιστοσελίδα.

Δ. Artist statement (καλλιτεχνική δήλωση – συνοδευτικό του έργου κείμενο).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν ένα ή περισσότερα φωτογραφικά πρότζεκτ, ή να οργανώσουν ένα υπάρχον ή περισσότερα σώματα δουλειάς σε ενότητα με συνοχή επαναξιολογώντας το υλικό και εστιάζοντας στην τελική μορφή και παρουσίασή του.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Είναι σχεδιασμένες 16 (έως 18) συναντήσεις με τους εισηγητές και την ομάδα. Αυτές οι συναντήσεις αποσκοπούν στην παροχή των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την ανάπτυξη – εξέλιξη, μορφοποίηση και τελική παρουσίαση των εργασιών των συμμετεχόντων. Στις ομαδικές αυτές συναντήσεις θα υπάρχουν και θεωρητικές διαλέξεις. Στις συναντήσεις αυτές η ενεργή συμμετοχή της ομάδας στις παρουσιάσεις και συζητήσεις των projects έχει καθοριστικό ρόλο.
Στο πλαίσιο του workshop θα υπάρξουν 2 – 3 επιπλέον συναντήσεις (κατα προτίμηση ημέρα Σάββατο) για επισκέψεις σε εκθέσεις μαζί με τον Κώστα Ιωαννίδη.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Στη διάκεια του σεμιναρίου – εργαστηρίου οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν 2 ατομικές συνεδρίες με έναν από τους βασικούς εισηγητές για περαιτέρω συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) σε σχέση με την εξέλιξη του πρότζεκτ, τη συγγραφή artist statement, την επίβλεψη αυτοέκδοσης, ανάρτηση ιστοσελίδας κλπ θέματα. Οι συναντήσεις αυτές θα προγραμματίζονται κατά προτίμηση προς το τέλος του σεμιναρίου.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Σε όλες τις συναντήσεις οι εισηγητές θα είναι δύο (Ελένη Μουζακίτη και Κώστας Ιωαννίδης). Οι περισσότερες συναντήσεις μας θα ξεκινούν με μία διάλεξη από τον Κώστα Ιωαννίδη πάνω σε θέματα Φωτογραφίας και Σύγχρονης Τέχνης ή από την Ελένη Μουζακίτη πάνω σε θέματα επιλογής – οργάνωσης υλικού, συγκρότησης πορτφόλιο και προετοιμασία παρουσίασης. Θα υπάρχουν βέβαια και διαλέξεις από επισκέπτες ομιλητές, κάποιοι εκ των οποίων θα συμβουλεύουν και στην εξέλιξη των πρότζεκτς (εν είδει portfolio review).

Από το Νοέμβριο έως και το τέλος Μαϊου οι συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί να γίνονται σε δεκαπενθήμερη βάση (Δευτέρες) το απόγευμα μεταξύ 18.00 και 22.30 ξεκινώντας από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου (με εξαίρεση τις 3 πρώτες συναντήσεις του Νοεμβρίου οι οποίες θα γίνουν ανά εβδομάδα). Επίσης είναι προγραμματισμένες 2 συναντήσεις το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2020. Ενδέχεται μία έως τρεις συναντήσεις να είναι ολοήμερες. Αυτές γίνονται ημέρα Σάββατο αντί Δευτέρας (12.00 – 19.00).
Η δεκαπενθήμερη απόσταση μεταξύ των συναντήσεων κρίνεται απαραίτητη για να υπάρχει χρόνος για φωτογράφιση και για την εξέλιξη – ωρίμανση των projects καθώς και χρόνος για θεωρητικές αναζητήσεις, μελέτη των σχετικών ζητημάτων και του έργου καλλιτεχνών. Η τελευταία συνάντηση θα είναι τον Οκτώβριο του 2020.

Εισηγητές: Ελένη Μουζακίτη, Κώστας Ιωαννίδης και επισκέπτες ομιλητές. Σε επιλεγμένες συναντήσεις η Πηνελόπη Θωμαϊδη και ο Πάνος Χαραλαμπίδης με τη Μαίρη Χαιρετάκη θα συμβουλεύσουν στην εξέλιξη και διαμόρφωση των πρότζεκτς των συμμετεχόντων.


Info:
Διάρκεια: Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020 και 2 συναντήσεις τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2020.
Κόστος συμμετοχής: 750 Ευρώ (τμηματικά)

Βιογραφικά των δύο βασικών εισηγητών
Ο Κώστας Ιωαννίδης είναι επίκουρος καθηγητής Θεωρίας και Κριτικής της Τέχνης στην ΑΣΚΤ. Διδάσκει επίσης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Εικαστικές Τέχνες” της ίδιας σχολής. Ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright έχει εκπονήσει έρευνα στα αρχεία του ΜοΜΑ της Νέας Υόρκης και του Rockefeller Archive Centre και έχει δώσει σχετικές διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο του Colorado. Έχει δημοσιεύσει μελέτες πάνω στην ιστοριογραφία και την κριτική της τέχνης καθώς και το βιβλίο Σύγχρονη Ελληνική Φωτογραφία: Ένας Αιώνας σε Τριάντα Χρόνια (Futura και ΜΦΘ, 2008) και έχει επιμεληθεί εκθέσεις εικαστικών και φωτογράφων. Υπό έκδοση (Οκτώβριος 2019) είναι το βιβλίο του Φωτογραφία: Μια «υπερόχως νόθος» τέχνη. Για δύο χρόνια (2016-2018) υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκων στη φωτογραφία της ΑΣΚΤ (Asfa Photo Courses). Είναι συνιδρυτής της πλατφόρμας www.the-provinces.com και του indexical: photography and theory hub, www.indexical.gr

Η Ελένη Μουζακίτη (MA, PhD) είναι φωτογράφος, επιμελήτρια φωτογραφικών εκθέσεων και εκδόσεων. Είναι κάτοχος Master in Image and Communication απο το Goldsmiths College, University of London και διδακτορικού στη Φωτογραφία ως Σύγχρονη Καλλιτεχνική Πρακτική από το School of Art, design and Technology του Πανεπιστημίου του Derby, UK. Το φωτογραφικό της έργο έχει δημοσιευθεί και παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και διεθνώς. Έργα της ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου Τέχνης του Πόρτλαντ, Όρεγκον, Η.Π.Α., του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στην ACG Art Collection καθώς και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές. Μεταξύ 2016 – 2018 δίδαξε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στη φωτογραφία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ – ΕΛΚΕ) και από το 2018 διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Middlesex University, UK σε συνεργασία με τον ΑΚΤΟ (ΜΑ in Photography and Visual Language). Είναι συνιδρύτρια της πλατφόρμας www.the-provinces.com και του indexical: photography and theory hub www.indexical.gr

Για αποστολή πορτφόλιο και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις συναντήσεις, επικοινωνείτε στο +306944968960
και στο info@elenimouzakiti.com
elenimzkt@gmail.com