Η Διαίσθηση Και Η Δημιουργική Διαδικασία | Εργαστήριο με την Έλλη Τσάτσου

Η Διαίσθηση Και Η Δημιουργική Διαδικασία | Εργαστήριο με την Έλλη Τσάτσου

Γεννημένο από την εξελισσόμενη διερεύνηση της έννοιας της διαίσθησης και δεκαετή ενασχόληση με τη δημιουργική διαδικασία, αυτό το εργαστήριο διερευνά την περιέργεια, τη φαντασία και τις διασταυρώσεις εργασίας και ευημερίας, αφήνοντας χώρο για να συζητηθούν ανοιχτά οι αλχημείες της τέχνης.  Με τη βοήθεια της Έλλης Τσάτσου, θεμελιώνεται στο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και στην ενσωμάτωση επιλεγμένων πρακτικών προσωπικής φροντίδας, σύμφωνα με το επίκεντρο κάθε συνεδρίας.
Με προσέγγιση από διαφορετικές οπτικές γωνίες, τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν:

 • Εντοπισμός περισπασμών & καθορισμός προσοχής: ο ρόλος της ακινησίας και της σιωπής
 • Αρχαία Σοφία: αστρονομία, χρησμοί, διαλεκτική και η αναζήτηση του θαύματος
 • Η σημαντικότητα της Ομορφιάς: αρμονία, συμμετρία ως αλλαγή χωρίς αλλαγή
 • Βιολογία & Ένστικτο: νοημοσύνη του σώματος, κατοπτρικοί νευρώνες και νευροπλαστικότητα
 • Τελετουργίες προσωπικής φροντίδας: ανατομία του πνεύματος και εργαλεία για καθημερινή πρακτική
 • Ιστορίες για τις Τεχνικές Μαντείας: μέθοδοι και μεθοδολογίες
 • Η Φωνή μας: λειτουργίες αναπνοής, γλώσσα, χτυποκάρδια
 • Ιερή Περιέργεια: ποιητικές πράξεις στην καθημερινότητα

Το εργαστήριο θα γίνει στα ελληνικά, θα διαρκέσει δύο ώρες και θα λάβει χώρα στις 4 Απριλίου 2019, ώρες 6:30 – 8:30 μμ, στο ET Studio, στο Παγκράτι. Αφού αγοράσετε εισιτήριο στον σύνδεσμο που ακολουθεί, θα λάβετε εντός δύο ημερών ένα email με περισσότερες πληροφορίες και την διεύθυνση.

Στην τιμή εισιτηρίου περιλαμβάνεται πληροφοριακό έντυπο, καθώς και επιλεγμένη βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη.

Για ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την Έλλη στο:  contact@ellietsatsou.com

https://www.ellietsatsou.com/store/workshops/190404


Intuition & The Creative Process: Athens Workshop

Born out of ongoing research on the notion of intuition and a decade-long engagement with the creative process, this workshop explores curiosity, imagination and the intersections of work and wellbeing, while holding space for the alchemies of art-making to be openly discussed. Facilitated by artist Ellie Tsatsou, it is rooted in dialogue between the participants, as well as in integrating selected self-care practices, in line with the focus of each session. Approached from different angles, topics considered include:

 • Locating Distractions & Defining Attention: the role of stillness and silence
 • Ancient Wisdom: astronomy, oracles, dialectics and the quest for wonder
 • The Importance of Beauty: harmony, symmetry as change without change
 • Biology & Instinct: body intelligence, mirror neurons and neuroplasticity
 • Self-care Rituals: anatomy of spirit and toolkits for daily practice
 • Histories of Divination Techniques: methods and methodologies
 • Our Voice: breath work, language, heartbeat
 • Sacred Curiosity: poetic acts in the everyday

The workshop will be in Greek, will last for two hours and take place at ET Studio in Pagrati, Athens. As soon as you purchase a ticket via the link below, a welcoming email will be sent to you within two days with all further details and the address. Ticket includes a handout/workbook as well as selected bibliography for further reading. Looking forward to seeing you there.

For any questions, please email Ellie directly at: contact@ellietsatsou.com
https://www.ellietsatsou.com/store/workshops/190404


About Ellie Tsatsou

Ellie Tsatsou (b.1987, Athens GR) is a photographer & interdisciplinary artist whose work explores wonder, notions of home, & intuition — mainly through the use of digital & analogue photography, film, editing and writing. Her practice focuses on peace and presence; it places emphasis on relationships between human & nature and forms a quest to manifest creative living in the everyday.

Ellie has been mentored by photographers Nick Knight (London, 2010/11) and Ryan McGinley (New York, 2012/13), and her work draws references from the vast sea of poetry, studies of astronomy, history of aesthetics and the mystical alchemies of art making. In September 2018, Ellie joined University of the Arts London as an Associate Lecturer, teaching photography and image making as well as delivering and expanding her workshops of insightful contemplation on the creative process.

Process Diary: instagram.com/ellie_tsatsou
Research Journal: research.ellietsatsou.com