Εισαγωγή στο Visual Storytelling

Εισαγωγή στο Visual Storytelling

Χαρακτηριστικό της ανάγνωσης μίας φωτογραφίας είναι η αμφισημία. Η αφήγηση, πάλι, μέσω φωτογραφιών δεν έχει τη δυνατότητα να περιγράψει μια ιστορία με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να πραγματωθεί μέσω ενός κειμένου. Θα λέγαμε πως μια ενότητα φωτογραφιών προτείνει μια ιστορία, παρά την αφηγείται με λεπτομέρειες, όπως κάνει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Η δυσκολία του visual storytelling συνίσταται στο ότι ο φωτογράφος καλείται να αφηγηθεί μια ιστορία που αναπόφευκτα (λόγω των χαρακτηριστικών του μέσου) θα έχει εναλλακτικές αναγνώσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το αρχικό νόημα που θέλει να αποδώσει. Καλείται να δημιουργήσει ένα σαφές μοτίβο αφήγησης, το οποίο θα οδηγήσει τον θεατή, όσο το δυνατόν ασφαλέστερα -αλλά όχι με προφανή τρόπο- στην κατανόηση του κύριου θέματος.

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τους τρόπους αφήγησης μέσω των εικόνων και των σύγχρονων πρακτικών. Το θεωρητικό μέρος υποστηρίζεται από παρουσίαση και σχολιασμό ιστορικών photobooks που θα είναι διαθέσιμα στον χώρο διεξαγωγής και από παραδείγματα σημαντικών φωτογράφων.

Εισηγητής: Ηλίας Λόης, iliaslois.com

Διάρκεια: 9 ώρες, σε δύο συναντήσεις
Ημερομηνία: 11 & 12 Απριλίου 2019
Ώρα: 15:00-19:30

Τοποθεσία: Βερανζέρου 3, Αθήνα 106 77, ΙΕΚ Όμηρος

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 50€
Πληροφορίες / Εγγραφές: iliaslois@hotmail.com / 210 3806166