Αναζήτηση καθηγητών φωτογραφίας από τον ΑΚΤΟ

Αναζήτηση καθηγητών φωτογραφίας από τον ΑΚΤΟ

Ο ΑΚΤΟ, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος Τέχνης, Design & Media στην Ελλάδα αναζητά στο Campus της Αθήνας συνεργάτες καθηγητές, για τα IEK και OPEN Learning προγράμματα, στα εξής αντικείμενα:

Φωτογραφία 

Διαφήμιση και Επικοινωνία στη Φωτογραφία

 

Επίσης για

Μόδα 

Styling Μόδας, Υφασματολογία

Σχέδιο μόδας

Fashion Marketing – Κοστολόγηση Μόδας

WEB Design 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Σενάριο – Σκηνοθεσία 

Σενάριο – Σκηνοθεσία game design

Ψηφιακό Marketing 

Εισαγωγή στο  Marketing – Αρχές Διαφήμισης

Έρευνα  Marketing- Στατιστική, Προβλέψεις Πωλήσεων

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

Σύγχρονη επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Διαφήμιση στο Internet

Βελτιστοποίηση Κατάταξης στα Αποτελέσματα Αναζήτησης (SEO)

Διαφημιστικές εκστρατείες στο περιβάλλον Αναζήτησης (SΕΜ)

Δημιουργία Περιεχομένου (Content Marketing)

Ψηφιακό Marketing και Ανάλυση Ανταγωνισμού

Στρατηγική Marketing στο Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαδυκτιακό – Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Οnline Δημόσιες Σχέσεις (Online PR, Bloggers Relations)

Μάρκετινγκ με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Marketing)

Μάρκετινγκ με χρήση κινητών τηλεφώνων (Mobile Marketing) & με χρήση οπτικοακουστικού υλικού βίντεο (Video Marketing)

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά, διευκρινίζοντας τα αντικείμενα ενδιαφέροντος, καθώς και τυχόν αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΣΑΕΠ (αφορά στους τίτλους σπουδών αλλοδαπών ιδρυμάτων).

Ερωτήματα και αποστολή βιογραφικών γίνονται δεκτά αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου training@aktocollege.gr Στο στάδιο αυτό δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

ΑΚΤΟ | Τ 2105230130 |E info@aktotraining.gr | F 2105230130