“utters excess in between” | Group Exhibition

“utters excess in between” | Group Exhibition

English

utters excess in between

Η ομαδική έκθεση utters excess in between έχει ως βασικό άξονα αυτό το οποίο δε μπορεί γίνει αντιληπτό μέσω της εκφοράς του λόγου, μέσω της γραμματικής ή συντακτικής κανονικότητάς του. Το μη γλωσσικά αντιληπτό χρησιμοποιείται στην έκθεση ως μεταφορά καταγράφοντας όσα δεν υπάγονται στη γραμμική σκέψη, όσα διαφεύγουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, από τις προϋπάρχουσες δομές της, και κατά συνέπεια από τις κοινωνικοπολιτικές ή οικονομικές συμβάσεις που συχνά ορίζει. Άναρχοι τρόποι λεκτικής επικοινωνίας, ιδιόλεκτοι, μουρμουρητά και άλλα παραγλωσσικά συστήματα, χρησιμοποιούνται στην έκθεση για τη σύνθεση ενός εναλλακτικού οπτικού χρονικού επιθυμιών, αναμνήσεων, αισθήσεων.

Η έκθεση θίγει τόσο προσωπικές όσο και συλλογικές αφηγήσεις που ξετυλίγονται σταδιακά, δημιουργώντας συνεχείς συνδέσεις ανάμεσα στα έργα των καλλιτεχνών. Από τις γλυπτικές χειρονομίες της Falke Pisano στο φιλμ της Janis Rafa, και από τις εγκαταστάσεις του Christian Nyampeta και της Rana Hamadeh, στο υφαντό της Mehraneh Atashi, η έκθεση έχει ως στόχο να επικυρώσει την ύπαρξη αποσιωπημένων ιστοριών. Αντίστοιχα, μέσα από τις αρχειακές δομές της Μαρίνας Ξενοφώντος και το φωτογραφικό έργο του Γιώργου Πρίνου, φιλοδοξεί να λειτουργήσει τόσο ως μια συνεχής έρευνα και καταγραφή των πολλαπλών τρόπων συνύπαρξης, όσο και ως τρόπος επανεξέτασης των ιεραρχικών δομών που συντηρούν σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά συστήματα.

Πώς μπορεί η έκθεση αυτή να χρησιμοποιηθεί σαν μεθοδολογία νομιμοποίησης απείθαρχων, μη συμβατικών και πιθανώς πεισματικά διαταραγμένων τρόπων ύπαρξης; Πώς μπορούν τα έργα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, καταγράφοντας ‘ανοίκειες’ σκηνές, δραστηριότητες, αμφιβολίες ή ακόμα δαιμονοποιημένα συναισθήματα να αποτελέσουν κινήσεις προς τη ρήξη με κυρίαρχους τρόπους σκέψης, δράσης, οριοθέτησης της ταυτότητας; Η έκθεση utters excess in between, έχει ως στόχο να υπάρξει σαν μια προσπάθεια εναντίωσης στην πολιτική της απόλυτης, καθολικής κατανόησης μέσω της ποιητικής του μυθικού και μαγικού, του παραλόγου και αμέτρητου, του αλλόκοτου και ενίοτε αφανούς στοιχείου.

*Περισσότερες πληροφορίες για το δημόσιο πρόγραμμα της έκθεσης θα ανακοινωθούν μέσα από την ιστοσελίδα του State of Concept : www.stateofconcept.org

Κεντρική φωτό: Janis Rafa, A Sign of Prosperity to the Dreamer, 2014

Συμμετέχοντες/Συμμετέχουσες καλλιτέχνες: Mehraneh Atashi, Rana Hamadeh, Christian Nyampeta, Falke Pisano, Yorgos Prinos, Janis Rafa, Marina Xenofontos

Επιμέλεια: Ιωάννα Γερακίδη, Δανάη Ηώ

Εγκαίνια: Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 στις 7:30 μ.μ. – 10:30 μ.μ.
Διάρκεια Έκθεσης: 27 Φεβρουαρίου – 4 Απριλίου 2020

State of Concept Athens, Τούσα Μπότσαρη 19, 11741 Αθήνα

Με την υποστήριξη του Outset Contemporary Art Fund(Greece)
Η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη του Mondriaan Fonds

facebook: https://www.facebook.com/events/s/opening-group-exhibition-utter/523793778262498/ 


utters excess in between

The group exhibition utters excess in between, draws on the linguistically intangible; that which resists legibility and cannot be uttered in language or explicitly understood through its canonical syntaxes. The unintelligible, the one which remains in between speech formulations, which escapes words or rational meanings, is used as a metaphor. The works presented in the show, aim to legitimise what is in excess of language; undeciphered cries, unfiltered screams, human and non-human idiolects. They draw on voices unheard, silenced, or not yet documented, to speak about a subverted archive of desires, memories, senses and affects.

The show utters excess in between, strives to stay with identical or collective ruptures, agonies, traumas, with narratives unfolded otherwise. The artists exhibited, are thinking through suppressed histories, socio-political frameworks and economic patterns, whilst forming links and resonances between them. From the dispersed installative gestures of Falke Pisano to the subtle filmic thesis and sculptures of Janis Rafa, the show seeks to traverse canonical rhythms, times and spaces. Accordingly, from Rana Hamadeh’s practice drawing on “that which subsists within the documental voice, both because and in spite of that voice,” to Christian Nyampeta’s film as an ongoing enquiry into ways of living together, the exhibition functions as a means of rearranging hierarchical structures. Through capturing aspects of the quotidian, Marina Xenofontos’ intervention on Christophoros Kyriakides archive, Yorgos Prinos’ large-scale photographs and Mehraneh Atashi’s textiles, remap scenes, activities and feelings uncanny.

How can the exhibition operate as a methodology where unruly and disorderly visions come together as justified forms of being? How could the works be potentially felt, touched as metaphors, as fluid movements towards alternation? Acts of production and exchange, fictional and diaristic experiences, construct a visual vocabulary that questions the universality of governing ways of living. utters excess in between, lingers over the incalculable, the occult, the mythical but also the subjective in an attempt to confront the politics of total legibility.

*The exhibition will be accompanied by a series of public acts. More information will be announced through State of Concept’s website: www.stateofconcept.org

Central Photo: Janis Rafa, A Sign of Prosperity to the Dreamer, 2014

Opening: 27th of February 2020, State of Concept Athens
Exhibition Duration: February 27 – April 04 2020

Participating Artists: Mehraneh Atashi, Rana Hamadeh, Christian Nyampeta, Falke Pisano, Yorgos Prinos, Janis Rafa, Marina Xenofontos

Curated by: Ioanna Gerakidi & Danae Io

State of Concept is supported by Outset Contemporary Art Fund(Greece)
The exhibition is supported by Mondriaan Fonds

facebook: https://www.facebook.com/events/s/opening-group-exhibition-utter/523793778262498/