Μουσείο Αθλητικής Δυστοπίας | Athens Photo Festival 2020

Μουσείο Αθλητικής Δυστοπίας | Athens Photo Festival 2020

English Version

Μουσείο Αθλητικής Δυστοπίας

Athens Photo Festival
17 Σεπτεμβρίου – 15 Νοεμβρίου
Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138

Συμμετέχουν:
Μαριλένα Αλιγιζάκη
Βασίλης Βλασταράς
Πάσκουα Βοργιά
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
Κώστας Καψιάνης
Νίκος Παπαδημητρίου
Πάνος Σκλαβενίτης
Παύλος Φυσάκης

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Αργιανάς

Το Μουσείο Αθλητικής Δυστοπίας εξετάζει μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα που συνδέονται με το αθλητικό φαινόμενο στη σύγχρονη βιοπολιτική συνθήκη.

Σε αντιδιαστολή με τα παραδοσιακά αθλητικά μουσεία τα οποία μπορούν να ιδωθούν ως τοπολογίες της αποθέωσης και του θριάμβου, το Μουσείο Αθλητικής Δυστοπίας, ένα μη κανονικό μουσείο μέσα στο Μουσείο Μπενάκη, αλλά και μια ετεροτοπία, προσκαλεί τον επισκέπτη να στοχαστεί πάνω σε αβεβαιότητες και «ρήγματα» γύρω από το αθλητικό, και επομένως και κοινωνικοπολιτικό, πεδίο.

Εντέλει, το Μουσείο Αθλητικής Δυστοπίας διερευνά εκφάνσεις ενός δυστοπικού μετα-αθλητικού κόσμου, που μοιάζει να έχει ήδη έρθει.

 

[φώτο εξωφύλλου: Μαριλένα Αλιγιζάκη]


Museum of Sporting Dystopia

Athens Photo Festival
Thu 17 Sep – Sun 15 Nov
Benaki Museum / Pireos 138

Participating artists:
Marilena Aligizaki
Pavlos Fysakis
Kostas Kapsianis
Nikos Papadimitriou
Panos Sklavenitis
Yiannis Theodoropoulos
Vasilis Vlastaras
Pasqua Vorgia

Curated by: Konstantinos Argianas

The Museum of Sporting Dystopia aims to address emerging issues around sports in the current biopolitical condition.

Unlike the traditional sports museums, which can be seen as topologies of apotheosis and triumph, the Museum of Sporting Dystopia, a non-museum inside the Benaki Museum and a heterotopia as well, invites the visitor to rethink on uncertainties and “rifts” in the sporting, and therefore socio-political, field.

In other words, the Museum of Sporting Dystopia explores aspects of a dystopian post-athletic world that seems to have already come.

[photo:Marilena Aligizaki]