Μανώλης Μπαμπούσης “How to Repair a Tear?”

Μανώλης Μπαμπούσης “How to Repair a Tear?”

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΣΗΣ
HOW TO REPAIR A TEAR ?

Την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου στις 19:30, εγκαινιάζεται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα η ατομική έκθεση του Μανώλη Μπαμπούση με τίτλο How to Repair a Tear?
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 09 Νοεμβρίου 2019.

Εγκαίνια: Πέμπτη 03 Οκτωβρίου, 19:30
Διάρκεια: 03 Οκτωβρίου –  09 Νοεμβρίου 2019
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη 15:00 – 20:00, Τετάρτη – Παρασκευή 12:00 – 20:00, Σάββατο 12:00 – 16:00

Χώρος: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα
Αρματολών και Κλεφτών 48
, 11471, Αθήνα

 

Ο Μανώλης Μπαμπούσης με τον αμφίσημο τίτλο How to repair a tear? παρουσιάζει την πέμπτη ατομική του έκθεση με νέα έργα στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα. Τα θέματα τα οποία ο καλλιτέχνης διαπραγματεύεται στην έκθεσή του είναι πολλαπλά και πολυεδρικά. Διαχειρίζεται νοήματα που σχετίζονται με την διαλεκτική ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το έργο του, το οποίο ελέγχουν η αγορά και οι θεσμοί της τέχνης, την ανθρώπινη συμπεριφορά, την άλωση της φύσης, τη θρησκεία και τη βία.
Διερωτάται πώς θα επισκευάσει ένα δάκρυ ή μια ρωγμή καταθέτοντας συνάμα την αγωνία του για την ετοιμόρροπη πραγματικότητα, την δημιουργία και τον θάνατο.
Το φωτογραφικό έργο του Μανώλη Μπαμπούση τα τελευταία 45 χρόνια υπερασπίζει την αντικειμενική και ευκρινή εικόνα-tableau με μια κριτική προσέγγιση και ευαισθησία γύρω από νοήματα θεσμών και εξουσίας, περιβάλλοντος και απώλειας, ενάντια στην ψευδή και σκηνοθετημένη εικόνα των διαφορετικών μύθων των καιρών μας, όπου όλο και περισσότερο η ίδια η τέχνη γίνεται παράγωγο κάποιων fake news.
Στην παρούσα έκθεση ο Μπαμπούσης παρουσιάζει μια ενιαία πολυμεσική ασπρόμαυρη εγκατάσταση, η οποία αρθρώνεται με διαφορετικά έργα σε ένα δημιουργικό selfie, στο οποίο καλείται ο θεατής να λύσει ένα σταυρόλεξο.
Τοποθετεί ένα τοτέμ ύψους 3.90 μέτρων, δομημένο από φωτογραφικά τρίποδα και δύο στρατιωτικά φορεία, σε μια ασταθή χορογραφία, σχολιάζοντας το εύρος της ευκρίνειας της φωτογραφικής διαδικασίας. Μία επιτοίχια εγκατάσταση 10 μέτρων ενσωματώνει σχέδια, φωτογραφίες, τυπώματα των γλυπτών του, αρχιτεκτονικά σχέδια και λόγο. Πρόκειται για ένα σύνολο εικόνων, οι οποίες ενώ λειτουργούν αυτόνομα, συνομιλούν παράλληλα με τον ποιητικό λόγο του Μπαμπούση που παρουσιάζεται σε δύο βίντεο-προβολές.

Εκφράζει τη δυσπιστία του για τις προσεγγίσεις που ευνοούν περισσότερο το story telling και λιγότερο την αγωνία του καλλιτέχνη για τη μορφή του έργου του. Διερωτάται αν η δημιουργία γίνεται με ή χωρίς concept today, αν χρειάζεται ένα πρόσχημα η έκθεση / μια αγκαλιά το τέλος της ημέρας;


Ο Μανώλης Μπαμπούσης είναι εικαστικός καλλιτέχνης, φωτογράφος και αρχιτέκτονας. Σπούδασε αρχιτεκτονική και αναστηλώσεις στη Φλωρεντία και στη Ρώμη. Χρησιμοποιεί το μέσο της φωτογραφίας, το σχέδιο, κείμενα, βιντεοπροβολές και εγκαταστάσεις. Το έργο του εστιάζει κυρίως σε θέματα γύρω από τους θεσμούς, τη μνήμη και το περιβάλλον. Η πρώτη του δουλειά με τίτλο Volterra παρουσιάστηκε το 1973 ως ένα slide show και μία εγκατάσταση, ενώ αργότερα, η εκθεσιακή παράθεση των μεγάλων διαστάσεων φωτογραφικών εικόνων του συνθέτουν έναν πυκνό εννοιολογικό και πλαστικό διάλογο, ανεξαρτήτως χρονολογικής ή θεματικής συνάφειας.
Το 2013 παραιτήθηκε από τακτικός καθηγητής της ΑΣΚΤ, όπου δίδασκε από το 1999 την εικαστική προσέγγιση στη σύγχρονη τέχνη με τα μέσα της Φωτογραφίας. Από το1994 έως το 2016 έχει καταθέσει μία προσωπική φωτογραφική ματιά για το έργο του Γιάννη Κουνέλλη.
Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις όπως: Προσοχή εκτελούνται έργα, Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη 2018, Something stupid, Ρομάντζο, Αθήνα, 2017, εκτός σχεδίου, Kέντρο Σύγχρονης τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αθήνα, 2014, Σκελετοί, Μουσείο Μπενάκη, 2011, Αll over the place, Νew Υork Photo festival, 2009, Photographs, Central European House of Photography, Bratislava, 2008, Κρίση, Γένι Τζαμί, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη, 2007, Possesioni, Centrο d’ Αrte Moderna e Contemporanea della Spezia (CAMeC), 2006, Μανώλης Μπαμπούσης, 1973-2003, ΕΜΣΤ, Αθήνα, ΜΜΣΤ, Θεσσαλονίκη, 2003.
Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις σε μουσεία και χώρους τέχνης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως: +9 Ιερά οδός, Αθήνα, 2019, La verità è un altra, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Ρώμη, 2018, Αntidoron. Η συλλογή του ΕΜΣΤ, Documenta 14, Fridericianum, Κάσελ, 2017, The Body, The Soul and The Place, State Museum of Contemporary Art (SMCA) at the National Art Museum of China, 7th Beijing Biennial of Contemporary Art, 2017. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Έχουν εκδοθεί μονογραφίες του και λευκώματα, όπως και η ποίηση του, από το ΕΜΣΤ, το Μουσείο Μπενάκη, το CAMeC, τις εκδόσεις Εξάντα, Σμίλη, Futura. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.MANOLIS BABOUSSIS
HOW TO REPAIR A TEAR ?

03.10.2019 – 09.11.2019
On Thursday, October 03rd 2019, Ileana Tounta Contemporary Art Center presents the solo show of Manolis Baboussis, titled How to Repair a Tear.
The show will run until November 09th 2019.

Manolis Baboussis, with the ambiguous title How to repair a tear? presents his fifth solo exhibition with new works at the Ileana Tounta Contemporary Art Center. The topics that the artist deals with in his exhibition are multiple and multi-layered. He negotiates concepts related to the dialectics between the artist and his work, which is controlled by the art market and the institutions of art, human behaviour, the depletion of nature, religion and violence.

He wonders how he will repair a tear or a crack, while at the same time he manifests his anxiety for the collapsing reality, creation and death.

For the last 45 years, the photographic work of Manolis Baboussis has been defending the objective and sharp tableau image with a critical approach and sensitivity, involving notions of institutions and power, of environment and loss, against the false and staged image of diverse myths in our times, where art itself is increasingly becoming a derivative of fake news.

In this exhibition, Baboussis presents a unified black and white multi-disciplinary installation articulated with various works, a creative selfie in which the viewer is invited to solve a crossword puzzle.

He places a 3.90 m high totem of photographic tripods and two military stretchers into an unstable choreography, commenting on sharpness range of the photography process. A 10-metre long wall installation of his works embodies drawings, photographs, prints of his sculptures, architectural drawings and text. They are a group of images which, while functioning autonomously, they are in parallel dialogue with Baboussis’ poetical speech presented in two video projections.

He expresses his skepticism about approaches that favour story telling rather than the artist’s anxiety over verifying the form of his work. He wonders whether creation occurs with or without concept today / if the exhibition needs a pretext / a hug at the end of the day?

Manolis Baboussis is a visual artist, photographer and architect. He studied architecture and restoration in Florence and Rome. He uses the medium of photography as well as drawings, texts, video projections and installations. His work focuses mainly on issues around institutions, memory and the environment. His first work, Volterra, was presented in 1973 as a slide show and an installation, while later the exhibition of his large-scale photographic images, regardless of chronological or thematic coherence, compose a dense conceptual and plastic dialogue. In 2013, he resigned from the position of professor at the ASFA (Athens School of Fine Arts), where he had been teaching a visual approach to contemporary art by means of photography, since 1999. From 1994 to 2016 he worked on a personal photographic approach to the work of Jannis Kounellis.�He has had several solo exhibitions, such as: Attention works in progress, Alatza Imaret, Thessaloniki, 2018; Something stupid, Romantso, Athens, 2017; Beyond Planning, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Athens, 2014; Skeletons, Benakis Museum, Athens, 2011; All over the place, New York Photofestival, 2009; Photographs, Central European House of Photography, Bratislava, 2008, Judgment/, Yeni Mosque, Museum of Photography, Thessaloniki, 2007; Possesioni, Centrο d’ Αrte Moderna e Contemporanea della Spezia (CAMeC), 2006; Manolis Baboussis 1973-2003, National Museum of Contemporary Art, Athens, Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, 2003. Ηe has participated in numerous group exhibitions in museums and art venues in Greece and abroad, such as + 9 Iera odos, Athens 2019; La verità è un altra, Galleria Nazionale d’ Arte Moderna e Contemporanea, Rome, 2018; Antidoron. Works from the EMST Collection, Documenta14, Fridericianum, Kassel, 2017 and The Body, The Soul and The Place, State Museum of Contemporary Art (SMCA) at the National Art Museum of China, 7th Beijing Biennial of Contemporary Art, 2017. His works have been acquired by private and public collections. His monographs and albums as well as his poetry have been published by EMST, the Benaki Museum, CAMeC, Exantas, Smili and Futura publishers. He lives and works in Athens.

Visiting hours: Tue – Thu: 15:00 – 20:00, Wed – Fri: 12:00 – 20:00, Saturday: 12:00 – 16:00

ILEANA TOUNTA Contemporary Art Center
48 Armatolon-Klefton st., 11471 Athens, Greece