LET US STOP AND WEEP | Georges Salameh

LET US STOP AND WEEP | Georges Salameh

LET US STOP AND WEEP / وقوف على الأطلال. | Georges Salameh ⌂ KET

English 
Ο Georges Salameh παρουσιάζει στο ΚΕΤ, στις 14 Μαρτίου 2020, το προσωπικό του project LET US STOP AND WEEP / وقوف على الأطلال.

Το LET US STOP AND WEEP είναι ένα έργο εμπνευσμένο από την ποίηση και τη ζωή του άραβα ποιητή Imru’l Qais / امرؤ القيس, που είναι ο συγγραφέας ενός από τα επτά γνωστά “suspended poems” από την εποχή της Jahiliyyah, της προ-Ισλαμικής εποχής.

Το project αποτελείται από εικόνες, αντικείμενα, έγγραφα, αρχεία, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που εξερευνούν την καταγωγή, τα ερείπια και τις περιπλανήσεις.

Έπειτα από τη διαφυγή μου από το Λίβανο με ένα ferry boat, προς το τέλος του εμφυλίου πολέμου, οι επισκέψεις στη γενέθλια χώρα μου είναι σπάνιες. Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να καταγράψω αυτές τις λίγες “επιστροφές”, ανακάλυψα ανεξερεύνητες τοποθεσίες και απαγορευμένα τραυματικά τοπία (traumascapes*) στη διαδρομή μου προς το “σπίτι”. Αντί όμως να πλησιάζω στον προορισμό μου, το ταξίδι γινόταν ατελείωτο, λες και η επιστροφή ήταν κάτι αδύνατο, λες και η αυτοεξορία είχε γίνει η πνευματική μου κατάσταση.

Αναμένοντας τη λήθη, αυτά τα ευρήματα μεταμορφώθηκαν σε σύντομες αφηγήσεις, οπτικές ή γραπτές. Μερικά στοιχεία διασώθηκαν χάρη στο μαγικό κουτί με θησαυρούς που ονομάζεται «παιδική ηλικία» και κάποια χάθηκαν για πάντα. Από την αρχή αυτού του ταξιδιού το 2000, συνέλεξα επίσης μερικά αντικείμενα που επέζησαν από τη μετανάστευση των συγγενών μου ή τη δική μου.

Georges Salameh

*Ως traumascapes ορίζονται οι τοποθεσίες που συνδέονται με το οδυνηρό παρελθόν. Η ανάμνηση και η αντιπροσώπευση αυτού του πικρού παρελθόντος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος μέσω της μάθησης και της εμπειρίας.

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020, 9:00 μ.μ. -11:00 μ.μ.
Είσοδος 5€

Περισσότερες πληροφορίες: georgessalameh.blogspot.com

Μέρος του υλικού παρουσιάστηκε στα φεστιβάλ Détours Santorini S8mm Film Festival (Οία, Ελλάδα, Αύγουστος 2010), Super8FF (Μιλάνο, Ιταλία, Νοέμβριος 2010), Biennale 5 (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Ιούλιος – Σεπτ. 2015), στο μουσείο Riso (Παλέρμο 2016) και στο Culturescapes (Μπάσελ, Ελβετία, Οκτώβριος 2017 – Ιαν. 2018). Ένα μεγαλύτερο μέρος του υλικού παρουσιάστηκε στην έκθεση “Origini” στο Dimora Oz (Παλέρμο, Σικελία, 2015).

Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων
Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α
11364 Κυψέλη, Αθήνα
213.00.40.496 & 69.45.34.84.45

ΠΡΟΣΒΑΣΗ:
με λεωφορείο (στάση Καλλιφρονά): 054, 608, 622, Α8, Β8
με τρόλεϊ (στάση Καλλιφρονά): 3, 5, 11, 13, 14 | (στάση Πλατεία Κυψέλης): 2, 4
με ΗΣΑΠ: Άγιος Νικόλαος (15 λεπτά με τα πόδια)

https://www.facebook.com/tvcontrolcenter/
https://www.instagram.com/TVControlCenter/
https://www.flickr.com/photos/polychorosket/albums

Χορηγοί επικοινωνίας ΚΕΤ
www.debop.gr
www.theathinai.com
www.all4fun.gr
www.sinwebradio.com
www.forfree.gr
www.catisart.gr
www.formiggart.gr
www.artandpress.gr
www.radioreboot.gr
www.puzzlemag.gr

https://www.facebook.com/events/207080313748048/


LET US STOP AND WEEP / وقوف على الأطلال. | Georges Salameh 

Saturday 14 March 2020 | 21:00 | 5€

Georges Salameh presents his personal project LET US STOP AND WEEP / وقوف على الأطلال at KET on Saturday, March 14th.

LET US STOP AND WEEP is a body of work inspired by the poetry and life of Imru’l Qais – امرؤ القيس, an Arab poet and author of one of seven famous “suspended poems” from the time of Jahiliyyah, the pre-Islamic era.

It’s composed by images, objects, documents, archives, texts and audiovisual materials. They are a meditation on origins; its ruins and wanderings.

Since my escape from Lebanon on a high speed ferry, toward the end of the civil war, visits to the country of my birth are rare. After several failed attempts to document these few “returns”, I ended up discovering locations of unexplored territories and prohibited traumascapes*, extending my travel towards “home”. Instead of approaching destination, the journey seems endless, as if returning was impossible and self-exile had become a state of spirit.

Awaiting oblivion, these findings were morphed into short narrations, visual or written. Some elements were rescued out of the treasure island’s box called ‘childhood’ and some lost for ever. Since the beginning of this journey in 2000, I also harboured some objects and items, ‘survivors’ from my own and other relatives’ migrations.

Georges Salameh

*Traumascapes are sites associated with the painful past. Remembering and representing this bitter past plays a crucial role in shaping the future through learning and experiencing.

More info: georgessalameh.blogspot.com

Part of the material was presented at Détours Santorini S8mm Film Festival (Oia, Greece, August 2010), Super8FF (Milano, Italy, November 2010), Biennale 5 (Thessaloniki, Greece, July – Sept 2015), Museo Riso (Palermo, 2016), Culturescapes (Basel, Switzerland, Oct. 2017 – Jan. 2018). A bigger part of the material was presented in the exhibition “Origini” at Dimora Oz (Palermo, Sicily, 2015).