Διαδικτυακές Συναντήσεις MOMus “Together We Look”

Διαδικτυακές Συναντήσεις MOMus “Together We Look”

Οι συλλογές και οι εκθέσεις όλων των Διευθύνσεων του MOMus ανοίγουν ξανά και περιμένουν νέους και παλιούς φίλους σε μια διαφορετική περιήγηση, με το πρόγραμμα “Together We Look / Μαζί Βλέπουμε”.
Το Σάββατο 2 Μαΐου, ώρες 19:00-21:00, σε μία διαδικτυακή συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν και να συζητήσουν πάνω σε επιλεγμένα έργα τέχνης που θα τους έχουν σταλεί, σε ζωντανή διάδραση με τους ανθρώπους του MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης / Museum of Contemporary Art και με καινούριους φίλους, συνθέτοντας μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή κουβέντα.

  • Σάββατο 2 Μαΐου, 19:00-21:00: ‘TogetherWeLook / Μαζί Βλέπουμε” τις μόνιμες συλλογές των Ιόλα, Απέργη, Ξύδη κ.ά του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, με επιλεγμένα έργα καλλιτεχνών που προσέγγισαν την καθημερινή και “εν οίκω” ζωή, μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής πρακτικής, διαμορφώνοντας και καθορίζοντας καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής τους – από τον φεμινισμό έως την εννοιολογική /εννοιακή τέχνη.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τον χρόνο να μελετήσουν για αρκετή ώρα πέντε έργα τέχνης που θα τους έχουν σταλεί, μαζί με κάποιες γενικές σκέψεις για καλύτερη θέαση, και στη συνέχεια, θα συναντηθούν διαδικτυακά για να συζητήσουν την εμπειρία τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο.

Για την καλύτερη διεξαγωγή της συζήτησης, προβλέπεται η συμμετοχή 15 ατόμων.

Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής: Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, στο info.photography@momus.gr, με την αναφορά ΤWL@MOMusContemporary

https://www.facebook.com/events/2636407966576464/?active_tab=about