Photometria awards 2020 με θεματική Stalk me – πρόσκληση στον Διαγωνισμό

Photometria awards 2020 με θεματική Stalk me – πρόσκληση στον Διαγωνισμό

 Θεματική:”Stalk me 
1-30.4.2020

 

Κόσμος που δεν κοιμάται ποτέ. Οθόνες ανοιχτές κι εμείς θεατές και θεάματα.  Βλέμματα μόνιμα στραμμένα πάνω μας, μια περιέργεια για τις ζωές των άλλων. Φωτογραφίζοντας το αναπάντεχο και το τυχαίο, πρώτοι εμείς, πριν χαθεί στον ατέρμονο χρόνο. Γιατί η ακόρεστη περιέργειά μας μάς έσπρωξε εκεί. Μία φωτογραφική λήψη στον δρόμο, μία επίμονη ματιά στο κρυφό ή σε αυτό που μέχρι πρότεινως δεν ενδιαφερθήκαμε να κοιτάξουμε, μια ματιά εμμονική. Από τη φωτογραφική μηχανή της Sophie Calle στο “Suite Venitienne” έως τις σύγχρονες κάμερες παρακολούθησης των λονδρέζικων δρόμων. Ζούμε στην εποχή όπου η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για ένα συνεχές και αμφίδρομο Panopticon. Μία ατελειώτη παρακολούθηση, της οποίας δεν γνωρίζουμε πάντα σε ποια πλευρά βρισκόμαστε. Μία ενστικτώδης ανάγκη να δούμε και να μας δουν. Δείτε μας!

Ημερομηνίες συμμετοχής:

  • 1 – 30 Απριλίου 2020 (11:59 μμ)μέσω της πλατφόρμας για το upload των φωτογραφιών.
  • Την27η Μαΐου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των 25 καλύτερων φωτογραφιών, των οποίων η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δ.Χατζής (πρώην Παλαιά Σφαγεία) Ιωαννίνων, από 27.5 έως 7.6.2020.

(Σημείωση, η έκθεση των 25 καλύτερων φωτογραφιών του διαγωνισμού PhotometriaAwards 2020 Stalkme θα συνεχίσει το ταξίδι της μετά τη λήξη του φεστιβάλ).

 

Βραβεία

1o Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

Olympus E-PL8 1442IIR Kit blk/blk (E-PL8 black + EZ-M1442IIR black – incl. Charger & Battery)

2o Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

CULLMANN NEOMAX 260  travel tripod

3o Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

CULLMANN SYDNEY pro Maxima 425+  black, camera bag

Επιπροσθέτως, ένας από τους τρεις διακριθέντες αποκτά τη ευκαιρία να συμμετέχει στην επόμενη διοργάνωση με ατομική έκθεση.

Σημ: Μετά την ολοκλήρωση του uploading της φωτογραφίας ΔΕΝ αποστέλλεται email επιβεβαίωσης, εμφανίζεται μόνο μήνυμα επιτυχημένης αποστολής της φωτογραφίας στον διαγωνισμό.

 

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των 3 βραβείων θα ανακοινωθούν στις 7 Ιουνίου 2020 στην τελετή λήξης του Photometria International Photography Festival, που θα πραγματοποιηθεί στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δ.Χατζής (πρώην Παλαιά Σφαγεία) Ιωαννίνων και θα αναρτηθούν στο www.photometria.gr και στα socialmedia του φεστιβάλ.

 

Κριτική Επιτροπή

Σπύρος Στάβερης,

Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος,

Vanja Bucan,

Δημήτρης Μυτάς,

MariyaKozhanova

 

Όροι Συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με δικαίωμα αποστολής μίας φωτογραφίας με μέγεθος όχι μεγαλύτερο από 500ΚΒ

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι πρωτότυπη δουλειά των συμμετεχόντων και για τυχόν κλοπή φωτογραφιών η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη.

Το Photometria International Photography Festival δεν είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει την τυπωμένη φωτογραφία στον δημιουργό της.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν ότι παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το δικαίωμα δημοσίευσης, έκθεσης και εκτύπωσης των φωτογραφιών, με τον όρο της αναφοράς των ονομάτων των δημιουργών, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής τους.

Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους φωτογράφους.

Η αξιολόγηση των φωτογραφιών θα έχει ως βάση τη σύνθεση, τη συνοχή και τη σχέση τους με το θέμα του διαγωνισμού “Stalkme”.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα ότι η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (μη αναγραφή στοιχείων, αναληθή στοιχεία, αποστολή πάνω από μία φωτογραφία κλπ) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας αρχής.

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση ή άλλη διεκδίκηση.

Αν η φωτογραφία σας επιλεγεί στις 25 καλύτερες θα σας ζητηθεί το πρωτότυπο αρχείο σε καλή ανάλυση προς εκτύπωση.

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό αποδέχεστε την ενημέρωση σας μέσω email για τις δράσεις του Photometria Festival.

Επικοινωνία: competition@photometria.gr


Theme: “Stalk me” 
1-30.4.2020

People that never sleep. Open screens and we spectators and spectacles at the same time. People staring up at us, a curiosity about the lives of others. We, first of all, photographing the unexpected and the random, before it gets lost in endless time. Because it’s our insatiable curiosity that pushed us there. A photo shoot on the street, a persistent look at the hidden or at something that we hadn’t even noticed until now, an obsessive glance. From Sophie Calle’s camera at the “Suite Venitienne” to the modern London’s street surveillance cameras. We live in a time where technology enables a continuous and two-way Panopticon. An endless surveillance of which we do not always know on which side we are. An instinctive need to see and be seen. Stalk us!

Participation Dates

  • 1 – 30 of April 2020 (23:59 pm)(GMT +2), you can upload your photo through our platform.
  • On May 27th the results of the best 25 photos will be anounced. The exhibition of the winning photos will take place in the Cultural Multiplex of Ioannina D.Hatzis, 27.5 – 7.6.2020.

The same exhibition will also travel to other Greek cities after the end of the festival.

Awards

1st Jury Award

Olympus E-PL8 1442IIR Kit blk/blk (E-PL8 black + EZ-M1442IIR black – incl. Charger & Battery)

2nd Jury Award:

CULLMANN NEOMAX 260  travel tripod

3rd Jury Award:

CULLMANN SYDNEY pro Maxima 425+  black, camera bag

In addition, one of the three winners has the opportunity to participate in the next year’s festival with a solo exhibition.

After the uploading, a message appears about the successful photo’s uploading.

 

Results

The awards will be announced on June 7th, 2020 at the closing ceremony of Photometria International Photography Festival, which will take place in the Cultural Multiplex of Ioannina D.Hatzis and will also be announced on www.photometria.gr and the social media of the festival.

 

Jury

Spyros Staveris,

Panayiotis Papadimitropoulos,

Vanja Bucan,

Dimitris Mitas,

Mariya Kozhanova

 

Participation terms

Participation is free. The applicants have the right to send only one picture photo, not bigger than 500kb.

Photos must be original work of the participants and the organizer bears no responsibility for any copyright theft.

The Photometria Festival is not obliged to return the printed photo to the participants.

Participants grant the right to the organizers to publish, display and print the photos, with the only condition that the photographer’s name will be mentioned. However, participants have no right to renumeration.

The copyright of the photos belongs to the photographers.

The assessing of the photographs will be based on the composition, consistency and their relation to the competition’s theme “Stalk me”.

Participation in the contest implies automatically that the non-exact compliance with the terms of the competition (non indication, inaccurate data, sending more than one photo, etc) leads to the exclusion from the contest.

Participation in the contest implies full acceptance of the above terms and no claims can be made against the the organizing authority.

The judgment of the five member committee shall be final and no objection or any other claim is acceptable.

If your photo is selected to the top 25, you will be asked for your original file in a good resolution for printing.

By entering the competition you agree to your information by email to the actions of Photometria Festival.

Contact: competition@photometria.gr