Ο Μιχάλης Πουλάς επιλέγει …

Ο Μιχάλης Πουλάς επιλέγει …

4 +1 φωτογραφίες 4 + 1 σκέψεις. Κάθε εβδομάδα ακολουθούμε ένα φωτογράφο. Μας χαρίζει τις σκέψεις του σε 4 δικές του φωτογραφίες + 1 φωτογραφία κάποιου μεγάλου φωτογράφου.


Μιχάλης Πουλάς

Είμαστε τραγικές μορφές.
Το γεγονός ότι έχουμε συνείδηση δεν νομίζω ότι είναι στοιχείο ουσιαστικής ευτυχίας.
Ο άνθρωπος ζει πιο ευτυχισμένα όταν δεν έχει συνείδηση της τραγικότητας της ζωής του.
Ε. Κριαράς


Μιχάλης Πουλάς

Wheels Crete 2019


Μιχάλης Πουλάς

Sunset Crete  2019


Μιχάλης Πουλάς

Αυτοκαταδιωκόμεθα άπαντες.
Το μόνο που μένει είναι ίσως ο Έρωτας.
Υπό την έννοια της αέναης επιδίωξης του ιδανικού.
Ε. Κριαράς


Ο Μιχάλης Πουλάς επιλέγει … R. E. Meatyard

RALPH EUGENE MEATYARD, Romance (N.) from Ambrose Bierce

Am I looking at a mask or am I the mask being looked at?

Ralph Eugene Meatyard


Info:
Ο Μιχάλης Πουλάς ζει στη Σητεία της Κρήτης όποθ διατηρεί εργαστήριο φωτογραφίας.
Η σειρά εικόνων ‘Infinite Perimeter’ έχει δημοσιευθεί στα σπουδαιότερα περιοδικά φωτογραφίας και έχει βραβευθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Προσεχείς συμμετοχές σε εκθέσεις:
FOTOFILMIC18 TRAVELING EXHIBITION DATES & VENUES
1. VANCOUVER: MAY 17 – JUNE 16, 2019, the Polygon Gallery, North
Vancouver, BC, Canada
2. SAN FRANCISCO: October 17 – December 20, 2019, SF Camerawork, San
Francisco, CA, USA
3. SEOUL: JANUARY 10 – FEBRUARY 15, 2020, The Reference, Seoul, South
Korea
Cortona on the move         Italy
Obscura Festival            Malaysia
Just another Photo festival India

http://michalispoulas.com/

https://www.instagram.com/michalis.poulas/