Σωτήρης Γκόνης – Familiar places

Σωτήρης Γκόνης – Familiar places

English Version

Ο άνθρωπος από τη βρεφική ηλικία αναζητά την ασφάλεια και τη φροντίδα όμοια με αυτή που ένιωθε στη μήτρα της μητέρας του.
Ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος οικείος που πάντα θα αναζητά. Του προσφέρει ασφάλεια και ζεστασιά.
Μεγαλώνοντας και πηγαίνοντας στην εφηβική ηλικία και μετά στην ενηλικίωση πάντα θα απομακρύνεται και θα εξερευνά αλλά πάντα θα επιστρέφει σε χώρους οι οποίοι είναι Οικείοι Χώροι, πιθανόν διαφορετικοί από τους αρχικούς μα το ίδιο σημαντικοί
Με το έργο μου “Familiar Places” προσπαθώ να προσεγγίσω το ανθρώπινο αυτό ταξίδι και την επιστροφή του ανθρώπου σε Οικεία Μέρη. Στην ολοκλήρωση του έργου αυτού βοήθησε η οικογένεια μου καθώς και τοποθεσίες που για μένα είναι Οικείοι Χώροι.

 

Bio
Γεννήθηκα στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1969. Είμαι απόστρατος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού φέροντας το βαθμό του Πλωτάρχη ε.α. Έχω 1231,5 ώρες πτήσης με τα ελικόπτερα ΑΒ 212 ASW του Πολεμικού Ναυτικού και εκατομμύρια ώρες πλεύσης σε ελληνικά καθώς και σε διεθνή ύδατα. Είμαι κάτοχος πτυχίου σύμφωνα με EASA Part66 Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονικού αεροσκαφών Β2 από το Σεπτέμβριο του 2021. Ζω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είμαι παντρεμένος με την Αικατερίνη Βλατάκη και έχω δύο κόρες 15 και 10 χρονών, την Ανθή και την Χαρά αντίστοιχα.

Φωτογραφία
Με τη φωτογραφία ξεκίνησα να ασχολούμαι τον Οκτώβριο του 2017 παρακολουθώντας μαθήματα στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης (ΕΦΕΚ). Έχω συμμετάσχει σε εκθέσεις που έχει διοργανώσει η BLANK WALL GALLERY στα Χανιά και το Photologio στην Αθήνα. Επίσης συμμετείχα σε έκθεση του ΙΑΝΟΥ με θέμα Ημερολόγια Καραντίνας καθώς και στις εκθέσεις του MOMUS με θέμα Anthropause (Διαδικτυακό Μέρος της Έκθεσης) και του MOMUS (Πειραματικό Κέντρο Τεχνών) με θέμα So Far So Close.
Α’ ατομική έκθεση με το “Familiar Places” συμμετείχα στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορίνθου 2022.

Sotiris Gkonis – Familiar Places

Man from infancy seeks safety and care similar to that felt in the womb of his mother. This space is an intimate space that will always looks. Offers security and warmth.
 Growing up and going to adolescence and then to adulthood always be removed and will explore, but always returns to areas that are relevant sites, possibly different from the original but equally important
 With my work “Familiar Places” trying to approach this human journey and the return of man to Familiar Places.
My family helped in the completion of this project as well as locations that for me are Familiar.

 

Bio
I was born in Athens on June of 1969. I am a retired Officer of the Hellenic Navy holding the rank of Lt. Commander. I have 1231.5 flight hours within AB 212 ASW Navy Helicopters and millions of sailing hours in Greek as well as in international waters.  I have a degree according to EASA Part66 as an electrician-electronic aircraft technician B2 since September 2021.  Ι live in Heraklion of Crete.  I am married with Aikaterini Vlataki and I have two daughters aged 15 and 10, Anthi and Chara respectively. 

On photography
I started working with photography in October 2017, attending the classes at the Hellenic Photographic Society of Crete (EFEK). 
I have participated in exhibitions organized by BLANK WALL GALLERY in Chania (CIP FESTIVAL) and Photologio in Athens. I also participated in IANOS exhibition on Quarantine Calendars as well as the MOMUS exhibitions on Anthropause (Internet Part of the Exhibition) and the MOMUS (Experimental Arts Center) on So Far So Close.
My first solo exhibition at the Corinth Exposed Photography Festival 2022 with tge “Familiar Places “.