Επικοινωνία : press[at]photologio.gr

Richard Koci Hernandez: “Once the image is in the public stream-of-consciousness it belongs to the person viewing it and really leaves my grasp and its intentions”

Περισσότερα ›

Andy Cox “That’s when I’m happiest in the world – when things come together that make no sense at all”

Περισσότερα ›

Leila Lonnroth: “I like to play, and for me photography is all about playfulness”

Περισσότερα ›

Jacqueline Badeaux “I think life needs more mystery and a person made anonymous in a photograph with motion, bleach, overexposure or under, or bad focus is more beautiful to me.”

Περισσότερα ›

Μαρία Μπελεγρίνη: “Μέσα από κάθε άσχημο υπάρχει κρυμμένη μια ομορφιά, που φοβάται να βγει στην επιφάνεια”

Περισσότερα ›

Jacint Juhasz: “Photography is a great way to teach your brain how to see”

Περισσότερα ›

K. Liliane Bucquoye ( ‘liliane_b_art’ ) – “Photography, like any other form of art, is an adventure, a constant search and is about accepting new challenges”

Περισσότερα ›

Marjan Mehrabani: “Photography for me -a middle east woman- is a poetic and democratic language to show my life”

Περισσότερα ›

Yann Bajard «I am a Stakhanovite of photography, but I don’t shoot at random, I take a photo when I feel something, it’s an emotional action which is the consequence of my constant fascination for all the things in life»

Περισσότερα ›

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close