Γιώτα Εφραιμίδου – Αέναη αναζήτηση 

Γιώτα Εφραιμίδου – Αέναη αναζήτηση 

English Version

Η αέναη αναζήτηση. Ένας ατέρμονος εσωτερικός μονόλογος από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση. Ένας στρόβιλος από σκέψεις, εικόνες, μνήμες, αλληλοσυγκρουόμενες επιθυμίες, ανεκπλήρωτα όνειρα και φοβίες. Πώς είναι άραγε όταν πέφτει το σκοτάδι; Ο υποσυνείδητος νους πάντα θα βλέπει μέσα στο σκοτάδι. Μία αλληλουχία εικόνων που αφορά κυρίως την εσωτερική αναζήτηση. Τη μόνιμη εξερεύνηση των συναισθημάτων. Την παρουσία της ανάμνησης. Τη σύγκρουση με το συνειδητό.

Μέσα από το έργο νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με μία ιδέα. Με μία ποιητική αίσθηση. Με την ανάγκη της σύνδεσης με το μεταφυσικό. Εξάλλου η τέχνη είναι μία μορφή μεταφυσικής αναζήτησης.

Bio
Η Γιώτα Εφραιμίδου ασχολείται με τον κόσμο της φωτογραφίας για περίπου 20 χρόνια. Η έδρα της είναι στην Αθήνα , τα φωτογραφικά projects όμως αρκετές φορές ταξιδεύουν εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδας ενίοτε. Τα πρώτα φωτογραφικά χρόνια σε παιδική ηλικία ήταν απλώς μια γνωριμία με τον έξω κόσμο. Αργότερα, ξεκίνησε με αρκετά σεμινάρια πάνω στη φωτογραφία τοπίου, street και documentary όπου συνεργάστηκε με αρκετά περιοδικά, blogs και sites. Στην ηλικία των 25 ξεκίνησε σεμινάρια σε σχολή studiophotography για 3 χρόνια , όπου η πορεία πλέον ήταν καθαρά επαγγελματική πάνω σε πιο απαιτητικά projects. Ακολούθησαν αρκετές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Αθήνα και εκτός. Γύρω στα 30 της χρόνια ξεκίνησε σε δικό της επαγγελματικό χώρο. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά workshops και ως ομιλήτρια και συνεργάζεται  με γνωστά περιοδικά. Εκτός από τα επαγγελματικά φωτογραφικά projects, αρκετές φορές μέσω του φακού προβληματίζεται κοινωνικά και συμμετέχει σε διάφορες κοινωνικές δράσεις. Η τέχνη μέσω του φακού είναι αναπόσπαστο  κομμάτι της ζωής της και ένας τρόπος να επικοινωνεί και να μοιράζεται.

Yiota Efraimidou – The eternal search

The eternal search. An endless inner monologue from childhood to adulthood. A whirlwind of thoughts, images, memories, conflicting desires, unfulfilled dreams and fears. What is it like when it gets dark? The subconscious mind will always see in the dark. A sequence of images mainly related to internal search. The permanent exploration of emotions. The presence of memory. The conflict with the conscious.

Through the work I feel the need to communicate an idea. With a poetic sensibility. With the need to connect with the metaphysical. After all, art is a form of metaphysical search.

Bio
Yiota Efraimidou has been involved in the world of photography for about 20 years. She based in Athens, but  photographic projects often travel outside Attica and sometimes outside Greece. The first photographic years in childhood were just an introduction to the outside world. Later, she started with several seminars on landscape, street and documentary photography where she collaborated with several magazines, blogs and sites. At the age of 25, he started seminars at a studio photography school for 3 years, where the course was purely professional over more demanding projects. This was followed by several individual and group exhibitions in Athens and abroad. Around the age of 30, she started her own business. She has participated in several workshops and as a speaker and collaborates with well-known magazines. In addition to her professional photographic projects, several times through the lens she is socially concerned and participates in various social actions. Art through the lens is an integral part of her life and a way to communicate and share.